آب شیرین کن دریایی چیست

دستگاه هاي تصفيه آب شيرين کن دريايي به روش اسمز معکوس به دليل ميزان شوري بالاي نمک هاي محلول که ناشي از بالا بودن شوري عناصر کاتيوني و آنيوني است بکار گرفته مي شود دستگاه هاي آب شيرين کن دريايي به روش اسمز معکوس با استفاده از فيلتر هاي مخصوص از روش مدرن براي حذف نمک و املاح مفيد معدني آب دريا و شيرين سازي آب دريا جهت مصرف استفاده مي گردد و دراين نوع روش تنها از ممبراني مي توان بهره برد که بتواند آب دريا را باTDS45000را تحمل نمايد و بتوان آب دريا را به آب شيرين تبديل کرد . سيستم هاي تصفيه آب اسمز معکوس، به با انرژي کمتر در مقايسه با روش تقطير حرارتي کار مي نمايند. با گران شدن سوخت و انرژي مي تواند يک امتياز بسيار بزرگ محسوب گردد.که باعث رو آوردن افراد به اين سيستم شده و حالت رقابتي نسبت به ديگر تصفيه کنندگان ايجاد کرده است.

سيستم آب شيرين کن دريايي دو نوع آب توليدي دارد، يکي آب تصفيه شده شيرين توليدي است و دومي آب به همراه نمک خارج شده از آب (پساب غليظ)توليد شده است.از آنجا که سيستم هاي آب شيرين کن ها ي دريايي در نزديکي دريا ساخته مي شوند پساب غليظ شده از واحد آب شيرين کن معمولا بدون ايجاد مشکلي به دريا تخليه مي شود و اين آب به سرعت با حجم زيادي از آب موجود ،رقيق مي شود.