اهمیت کیفیت آب در دوران بارداری و تاثیر آن بر جنین

آنچه مسلم است نوشيدن آب تصفيه شده ، سالم و گوارا براي تمام افراد ضروري و مفيد است اما در برخي از دوره ها که بدن انسان با تغييراتي مواجه مي شود، نوشيدن آب تصفيه شده و سالم نقش مهمي در تامين سلامتي بازي مي کند. يکي از اين دوره ها، بارداري است.
تحقيقات نشان مي دهد که آب آشاميدني سالم، بسياري از عوارض بارداري را کاهش داده و آمادگي بدن را براي روبرو شدن با اين تغيير فيزيولوژيکي بيشتر کرده و در نهايت باعث سلامتي بيشتر مادر و فرزند مي شود.
آب يکي از عناصر مهم در زمان بارداري است. هنگام بارداري آب بعنوان سيستم حمل غذا عمل کرده و مواد مغذي را از طريق خون مادر به جنين مي رساند. همچنين آب تصفيه شده و سالم، سموم بدن را شستشو داده و با رقيق کردن ادرار ، از عفونتهاي رايج مجاري ادراري که ممکن است در زمان بارداري اتفاق بيفتند جلوگيري مي کند. آنتي اسکالانت

اما شايد بتوان گفت که بزرگترين دليل براي نوشيدن آب سالم در دوران بارداري، جلوگيري از کم شدن آب بدن در اين دوران است. کم شدن آب بدن در دوران بارداري خطرات بسيار جدي دارد. حجم زيادي از آبي که خانمهاي باردار در زمان بارداري مي نوشند، در کيسه آب جنين استفاده مي شود. مايع درون کيسه آب جنين، به طور متوسط هر يک ساعت تعويض مي شود و براي اين فرآيند از آب ذخيره شده بدن مادر استفاده مي شود. فرآيند تعويض مايع درون کيسه، براي سلامتي جنين درون رحم مادر ، امري حياتي است.
در ماه هشتم بارداري، حجم خون بدن مادر افزايش مي يابد. به همين دليل در اين زمان ، مادر جهت تامين آب بدن، مي بايست آب سالم بيشتري را بنوشد. چراکه در اثر کمبود آب ، خون بدن غليظ شده و مشکلاتي نظير فشار خون و بيماري هاي قلبي و عروقي را به دنبال خواهد داشت. کمبود آب بدن در سه ماهه سوم بارداري ، علاوه بر مشکلات ذکر شده، ممکن است انقباض ماهيچه هاي بدن و در نتيجه درد و به دنبال آن زايمان زودرس را به دنبال داشته باشد . مشکلات بعدي زايمان زودرس نيز بر هيچ کس پوشيده نيست.
در بسياري از مواقع ، نوشيدن آب سالم و تصفيه شده به مقدار کافي در دوران بارداري ، مي تواند از زايمان زودرسي که در اثر کمبود آب بدن حاصل مي شود، جلوگيري کند.
خانمهاي باردار، علاوه بر مصرف غذاهاي مفيد و مغذي در اين دوران، مي بايست حداقل هشت ليوان در روز، آب سالم و گوارا بنوشند.
برخي کارشناسان معتقدند نوشيدن آب سالم و گوارا به اندازه کافي در دوران بارداري ، حتي مي تواند از حالت تهوع و استفراغ در اين دوران تا حد زيادي جلوگيري کند.
نقش آب سالم و تصفيه شده در تامين سلامتي مادر و کودک در دوران بارداري ، بديهي و غير قابل انکار است. با توجه به اينکه پزشکان به طور اکيد، مصرف نوشيدني هاي حاوي کافئين نظير چاي و قهوه و يا مصرف نوشيدني هاي الکلي را در دوران بارداري منع مي کنند، آب تصفيه شده و سالم مي تواند بهترين نوشيدني در دوران بارداري باشد.
همچنين از آنجا که بسياري از مادران باردار ، در دوران بارداري ، بنا به توصيه پزشکان به طور مرتب ورزش مي کنند، تعرق در هنگام فعاليت مي تواند آب زيادي را از بدن مادران باردار دفع کند. در نتيجه نوشيدن آب تصفيه شده و سالم مي تواند آب از دست رفته بدن در هنگام تعرق را نيز جبران نمايد.
ديگر مزيت هاي نوشيدن آب تصفيه شده و سالم در دوران بارداري عبارتند از:
1 – پوست سالم تر و شاداب تر
2 – کاهش جوش هاي زمان بارداري
3 – دفع سديم زايد از اندام هاي بدن
4 – کاهش ريسک زايمان زودهنگام و يا سقط جنين
5 – بهتر شدن کارکرد شکم و جهاز هاضمه
6 - دفع سموم و عفونت هاي بارداري از طريق دفع ادرار و تعرق
توصيه مي شود با مشاهده علائم نسبت به کيفيت آب مصرفي خود دقت بيشتري نماييد. تحقيقات علمي مختلفي در حال بررسي رابطه زايمان آسان و آب شرب مناسب مي باشد ليکن هنوز نتايج به طور قاطع منتشر نگرديده است از آب حتي به هنگام زايمان به صورت زايمان در آب نيز مي توان استفاده نمود و از اين طريق درد هاي زمان زايمان را کاهش داد.