برنزه کردن پوست

ممکن است فکر کنيد که پوست تنها بدن شما را مي پوشاند اما پوست بزرگترين اندام بدن شما است و سد اصلي بين بدن شما و محيط بيرون است.
پوست همچنين داراي سلول هايي است که به دستگاه ايمني شما در مقابله با عفونت‌ها کمک مي‌کند.
نور خورشيد حاوي دو نوع پرتو ماوراي بنفش است که به پوست شما برخورد مي‌کند: اشعه ماوراء بنفش آ يا UVA اشعه ماوراء بنفش ب يا UVB.
نوع سومي هم وجود دارد به اسم UVC که جو کره زمين آن را قبل از اين که به شما برسد جذب مي‌کند. استند لوازم آرايش
پرتوهاي UVB لايه بالايي پوست يا اپيدرم را مي‌سوزانند و باعث آفتاب سوختگي مي‌شوند، در حالي که پرتوهاي UVA که به لايه عميق‌تر پوست يا درم نفوذ مي‌کنند و باعث برنزه شدن مي‌شوند.
پرتوهاي UVA که در پيري پوست مقصر محسوب مي‌شوند و پرتوهاي UVB اغلب با سرطان پوست ارتباط داده مي‌شوند، با اين حال پژوهش‌ها نشان داده‌اند که پرتوهاي UVA نيز ممکن است در سرطان پوست نقش داشته باشند.
هنگامي که پرتوهاي ماوراءبنفش به پوست شما برخورد مي‌کنند، سلول هايي به نام ملانوسيت را که مولد رنگدانه‌اي قهوه اي به نام ملانين هستند، تحريک مي‌کنند. ملانوسيت ها با توليد هرچه بيشتر ملانين به آن پاسخ مي‌دهند تا از پوست شما محافظت بيشتري به عمل آيد. ملانين مانند نوعي چتر براي سلول هاي پوست عمل مي‌کند و در عين حال رنگ قهوه اي مشخصه برنزه شدن را ايجاد مي‌کند.
ملانين تا حدي مي‌تواند از پوست شما محافظت کند. اگر شما مدت زيادي در معرض نور خورشيد باقي بمانيد، پرتوهاي ماوراءبنفش نهايتا به پوست شما صدمه مي‌زند. اين آسيب به صورت چين و چروک، لکه هاي قهوه اي رنگ پيري، لک و پيس و آويزان شدن پوست خود را نشان مي‌دهد. در بدترين حالت قرارگرفتن بيش از حد در معرض نور خورشيد مي‌تواند به سرطان پوست، آسيب به چشم‌ها و ضعيف شدن دستگاه ايمني بدن در مقابله با بيماري‌ها بينجامد.
بهترين راه براي مقابله با نور خورشيد يافتن تعادلي ميان فعاليت و محافظت است.
کرم هاي ضدآفتاب که جلوي نفوذ پرتوهاي مضر را به پوست مي‌گيرند، مي‌توانند يکي از بهترين وسايل براي جلوگيري از آسيب به پوست باشند.
شماره “عامل محافظت در برابر نور خورشيد” يا SPF کرم ضدآفتاب ميزان محافظت آن را نشان مي‌‌دهد. کرم هاي ضدآفتاب داراي شماره SPF بالاتر دفاع بيشتري در مقابل پرتوهاي آسيب‌رسان ماوراءبنفش فراهم مي‌آورند.