بهره گیری از کلمات کلیدی در طراحی سایت و طراحی پرتال

يکي ازابزارهاي لازم و ضروري در طراحي سايت و طراحي پورتال ابزار آناليز کلمات کليدي است اينترنت يک دنياي وسيع است که روزبه روز گسترش ميابد و براي اينکه در اين دنياي گسترده گوي رقابت را برباييد و موفقيت کسب کنيد بايد از اين ابزار بهره برده و با استفاده از کلمات کليدي در طراحي سايت و طراحي پورتال براي بالا بردن رتبه در موتورهاي جستجو مشتريان بيشتري را جذب کنيد مهم نيست که شما چه فعاليتي داريد يا چه محصولي را عرضه ميکنيد مهم آن است که محصولات و فعاليت هاي خود را با طراحي سايت طراحي پورتال مناسب به نحو درست در معرض ديد مشتري قرار دهيد تا در دنياي مجزي از رقيبان عقب نيافتيد

اگر سايت پورتال شما در موتورهاي جستجو رتبه نداشته باشد موفقيت کسب و کار آنلاين شما به خطر ميافتد و رقابت براي شما بسيار دشوار خواهد شد به همين جهت لازم است که انواع بازاريابي هاي اينترنتي را بشناسيد و در مورد هر يک تحقيق کنيد و آن را در طراحي سايت و طراحي پورتال خود به کار گيريد تادر رقابت با رقبا جاي خود را پيدا کرده و جايگاه برند خود را مستحکم کنيد

گاهي به دليل کم توجهي به تحقيق پيرامون انواع بازاريابي ها عليرغم فعاليت بسيار افزايش ترافيک در طراحي سايت و طراحي پورتال مشاهده نميشود هرچند شما هم به اندازه يک بازارياب موفق کار کرده باشيد اما شاهد پيشرفت نبوده ايد يکي لز عمده دلايل اين شکست عدم توجه به کلمات کليدي در طراحي سايت طراحي پورتال و متن مقالات و محتويات سايت پورتال است

درک اينکه چه کلماتي براي افزايش ترافيک سايت پورتال شما مناسب است کمي به تحقيق نيازمند است افراد ناشي معمولا به دنبال کلماتي ميروند که حجم ترافيکي زيادي را جذب کرده است اما استفاده از کلمات کليدي بايد هدفمند باشد طراحي سايت و طراحي پورتال حول محور خاصي است بايد کلمات کليدي سايت پورتال به گونه اي باشد که مرتبط با موضوع سايت پورتال باشد

ابزار آناليز کلمات کليدي ابتدا محتواي سايت پورتال و کلمات کليدي سايت پورتال را بررسي ميکند سپس ارتباط ميان آنها را ميسنجد که آيا اين کلمات براي سايت پورتال با اين محتويات مناسب است يا نه سپس کلماتي که براي سايت پورتال شما مناسب نيستند را حذف ميکند همچنين ارزش کلمات را در مقايسه با سايت پورتال هاي رقيب ميسنجد و آنهايي را که ارزش دارند در طراحي سايت طراحي پورتال شما نگه ميدارد

ارزش کلمات بر اساس گوگل اوارد است که هرچه هزينه اي که سايت پورتال هاي ديگر براي آن کلمه به گوگل پرداخته باشند ارزش آن کلمه بيشتر ميشود معمولا اين کلمات ترافيک زيادي را جذب سايت پورتال شما ميکنند