تشخیص روغن زیتون مناسب

محمد‌رضا هاتفی با بیان اینکه تولید‌کنندگان روغن زیتون فعلاً تمایلی برای افزایش قیمت محصولات خود ندارند، اظهار داشت: 3 تا 4 ماه دیگر که فصل برداشت زیتون آغاز می‌شود، با توجه به نرخ فروش محصولات کشاورزی و نرخ تورم، قیمت جدید روغن زیتون تعیین خواهد شد.

 

وی با بیان اینکه امسال بخشی از محصولات زیتون با آفت مگس روبرو شده و این مسئله باعث کاهش برداشت زیتون خواهد بود، گفت: تعرفه گمرکی واردات روغن زیتون برای کارخانه‌ها از ابتدای امسال کاهش یافته و از 50 درصد به 26 درصد رسیده که البته هنوز تأثیری در میزان واردات روغن زیتون نداشته است.

 

هاتفی تصریح کرد: کارخانه‌های روغن زیتون سعی می‌کنند روغن زیتون وارداتی خریداری نکنند تا وضعیت تولید داخل مشخص شود.

 

وی در مورد انتخاب روغن زیتون مناسب توسط مصرف‌کنندگان نیز گفت: برای خرید روغن زیتون مناسب باید به 3 مسئله توجه شود که یکی از آنها درج نشان استاندارد بر روی بسته‌بندی روغن است و دیگری، نشان وزارت بهداشت و پروانه ساخت محصول است.

 

وی ادامه داد: مورد سوم نیز آدرس کارخانه تولید‌کننده روغن زیتون است که باید بر روی بسته‌بندی آن درج شده باشد.

 

رئیس انجمن تولید‌کنندگان روغن زیتون تصریح کرد: با توجه به استقرار نماینده وزارت بهداشت در کارخانه‌های تولید‌کننده روغن زیتون، واحد‌های تولیدی نمی‌توانند دچار تخلف شوند و کیفیت همه روغن زیتون‌های تولید‌ شده توسط کارخانه‌های مجاز تقریباً در یک سطح قرار دارد.وی با بیان اینکه روغن زیتون تا 8 مرتبه قابلیت استفاده دارد، گفت: برای مصارف پخت و پز باید از روغن زیتون تصفیه شده و برای مصارف سرد از روغن زیتون تصفیه نشده استفاده شود.