دکور فروشگاه کلاسیک، مدرن یا هر دو؟

مغازه ای را در نظر بگیرید که از بیرون نمایی کاملا رومی دارد ، که در واقع فروشگاه با شمایلی از سبک کلاسیک یا یکی از زیر شاخه های آن مشاهده می شود.
حال در چنین فضایی دیده می شود که بعضاً مدیریت فروشگاه در بعضی از فضاها برای جداسازی از مبلمانی مدرن یا راحتی استفاده می کند که دور از یک دکور مغازه حرفه ای می باشد. این ها همه به این خاطر است که افراد اولاً درک درستی از نحوه دکوراسیون داخلی مغازه به صورت صحیح ندارند و دوماً سبک و هارمونی آنها را در کنار یکدیگر نمی شناسند و هم در زمان خرید برای دکور مغازه به نیاز های واقعی فضای خود توجه نمیکنند و تنها بر اساس \"سلیقه آنی\" خرید می کنند.
اگر با سبکهای کلاسیک یا مدرن آشنایی ندارید می توانید به عکس های موجود در اینترنت که از نحوه دکوراسیون فروشگاه گرفته شده رجوع کنید.
از این طریق می توانید تصویری از اینکه چه نوع و سبک دکور مغازه را دوست دارید و یا چه انتظاری از آن دارید را بدست آورید.
منبع: پایاتک