روشهای رسوبزدایی و لایروبی تالابها،دریاچه ها و سدها

مخازن سدها ،درياچه ها و تالاب ها جزء پتانسيل هاي ارزشمند اقتصادي فرهنگي ،علمي و منابع پر انرژي هستند که حفاظت و مراقبت از آنها از اهميت ويژه اي برخوردار است.
آنها در واقع مانند کيسه هاي هوايي کره زمين عمل کرده و باعث حفظ بقاي موجودات زنده ميشوند.لذا کنترل رسوبات امري اجتناب ناپذير است.
روشهاي موجود براي حذف اين رسوبات شامل لايروبي مکانيکي و هيدروليکي و استفاده از تله هاي رسوبگير در دهانه رودخانه ها و احداث آبراهه و حوضچه هايي به ابعاد بزرگ است که قبل از ورود رسوبات به محل آنها را در خود انباشت ميکنند و مانع ورود رسوبات به محل مورد نظر ميشوند.هر يک از اين روشها محاسن و معايب خاص خود را دارند که در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته و ازلحاظ اقتصادي ارزيابي ميشوند (لوله و اتصالات پلي اتيلن)

اهداف لايروبي
1. ناوبري Navigation
2. کنترل سيل flood control
3. احداث و بازيابي زمين construction and reclamation
4. معدن کاوي استخراج معدن mining
5. قوت بخشيدن به ساحل beach nourishment
6. ايجاد مسير براي جايگذاري لوله و کابلهاي زير ابي general uses like under water foundation for pipe line
7. زهکشي در مناطق باتلاقي براي از بين بردن منابع الوده کننده drainage on swampy area and to remove pollutants
8. نگهداري ، افزايش با بهبود راه ابي بنادر و کانالها maintaining, increasing or otherwise improving waterways, harbors and channels.
9. ايجاد، احداث بنادر، حوضچه ها، لنگرگاهيا حوضچه توقف مخصوص قايقهاي کوچک و تسهيلات ديگر براي ناوبري