سبک تلفیقی در دکوراسیون مغازه

سبک تلفيقي همانطور که از اسمش مشخص است ترکيب ماهرانه انواع سبک هاي دکوراسيون فروشگاه با يکديگر مي باشد و به دليل ماهيتش تعرف مشخص و خاصي ندارد. اين سبک مانند سبکهاي آشنايي که با ديدنش به سرعت مشخص مي شود نيست.ولي در عوض آن فضاي داخلي کاملا منحصر به فردي را ايجاد مي کند که تماما متعلق به شخص مالک است و کس ديگري نمي توان ادعايي بر آن داشته باشد، چرا که تماما با سليقه خود مالک به وجود آمده است.
در دکور تلفيقي احساس همنشيني خوب و راحتي بين عناصر ميتوان ديد زيرا دکوراسيون داخلي مغازه بدون هيچ محدوديت سبک خاصي و فقط صرفا جهت مچ شدن و زيبا جلوه کردن آنها در کنار هم قرار ميگيرند. و البته عناصر موجود در دکوراسيون ميتوانند هرکدام مربوط به سبک خاصي باشند.
درست است که ما در اين سبک آزاد هستيم به تلفيق تمام سبکها در کنار هم ، اما اين به آن معنا نيست که اجازه اين را هم داريم که بدون فکر و علم مربوط به آن طراحي دکوراسيون مغازه خود را به عهده بگيريم زيرا ايجاد احساس ناهماهنگي و ناموزوني را در مشتريان ايجاد خواهيم کرد.
در اين سبک ما بايد کليشه ها را دور بريزيم و شجاعت انجام دکور داخلي خاص و منحصربه فرد به سبک تلفيقي را داشته باشيم.
منبع: پاياتک