شرکت سهامی خاص

در شرکت های سهامی خاص، هرچند موضوع فعالیت، غیرتجاری باشد (مانند این که فعالیت شرکت در زمینه ی خدمات نظافتی، نظارتی، حسابرسی یا حسابداری و …. باشد) اما بازهم شرکت های بازرگانی محسوب می شوند.

شرکت های سهامی خاص دو نوع تعریف دارند:شکلی، ماهوی
شرکت های شکلی:
حداقل اعضای هیئت مدیره، دو نفر است.این شرکت ها، باید دست کم دارای ۳ نفر سهامدار و دو نفر بازرس باشند.یک نفر بازرس اصلی و دیگری بازرس علی البدل.بازرسین نباید با اعضاء هیئت مدیره دارای نسبت فامیلی بوده و از اقوام ایشان باشند.حداقل سن در هیأت مدیره و بازرسین، ۱۸ سال بوده و ایشان نباید دارای سوء پیشینه ی کیفری باشند.اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از سهامداران و یا اعضاء هیئت مدیره باشند اما معرفی یک شخص حقیقی به عنوان نماینده ی شخص حقوقی، الزامی است.سرمایه ی شرکت باید به مقادیر مساوی سهام تقسیم شود.به عنوان مثال اگر سرمایه ی شرکت، ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است می تواند به ۲۰٫۰۰۰ سهم ۱۰۰٫۰۰۰ ریالی تقسیم شود.حداقل سهم هر یک از اعضاء هیئت مدیره، یک سهم می باشد و سهام می تواند با نام یا بدون نام و یا ترکیبی از هر دو، توزیع شود.برای شرکت در شرف تأسیس، باید حسابی نزد یکی از بانکهای کشور افتتاح شود و سهامداران در زمان تأسیس شرکت، باید حداقل ۳۵ درصد سرمایه ی شرکت را به این حساب، واریز نمایند.موضوع فعالیت شرکت های با سهامی خاص می تواند غیرتجاری باشد.
شرکت های ماهوی:
در این نوع شرکت ها، مسئولیت سهامداران در قبال اشخاص، به نسبت تعداد سهامی که دارند، تعیین می گردد مانند شرکت های با مسئولیت محدود. اعتبار این نوع شرکت ها، علاوه بر معیارهایی نظیر تخصص و نیروی انسانی، براساس میزان سرمایه ی ایشان نیز ارزیابی می گردد و در واقع شرکت تا میزان سرمایه ی آن، مسئول تعهدات خود می باشد.چرا که مطابق با رویه بازار سرمایه، میزان اعتبار شرکت گاهی با میزان سرمایه ی نقدی یا غیر نقدی شرکت، برابر است.
به موارد زیر توجه شود:
الف: بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای شرکتهای با سهامی خاص اعتبار بیشتری قائل هستند.یکی از شروط افتتاح اعتبارات اسنادی LC و یا مابقی تسهیلات بانکی این است که شرکت در قالب شرکتهای سهامی تأسیس شده باشد.
ب: مطابق با بخشنامه ی بانک مرکزی، بانکها و موسسات مالی تا ۱۰ برابر سرمایه ی شرکت می توانند تسهیلات بانکی ارائه دهند.این تسهیلات می تواند نظیر وام های ملکی، ضمانتنامه و یا LC باشد.
هزینه ی های ثبت شرکت سهامی خاص:۱۵۰ هزارتومان به عنوان دستمزد،سایر واریزی های دولتی و واریزی جهت روزنامه ی رسمی.
مدارک لازم جهت ثبت شرکت:
ارائه ی گواهی عدم سوء پیشینه مدیران و بازرسین
کپی شناسنامه و کارت ملی سهامداران و بازرسین
امضاء اظهارنامه و اساسنامه
گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵درصد سرمایه ی شرکت