طبقه بندی نوعهای مختلف نمایشگاهها

بر اساس طبقه بندی صورت گرفته نمایشگاه ها را می توان به چند دسته مختلف تقسیم كرد:

1- نمایشگاههای عمومی
نمایشگاههای عمومی همانطور كه از اسمشان پیداست،‌در آنها عموم كالاها اعم از مصرفی و سرمایه ای در معرض نمایش گذاشته می شود. چنین نمایشگاههایی ممكن است در سطوح منطقه ای، كشوری و بین المللی برگزار گردد.
2- نمایشگاههای تخصصی
نمایشگاههای تخصصی به منظور نمایش و عرضه گـروه خاصی از كالاها، مصرف كنندگان خاص و یا موضوع و فناوری خاص برگزار می شود. معمولا عمده بازدید كنندگان این گونه نمایشگاهها از متخصصین و دانشجویان ذیربط آن بخش از صنعت و خدمات می باشند.
3- نمایشگاههای اختصاصی
نمایشگاههای اختصاصی بیشتر جهت عرضه كالاهای تولید شده داخلی در كشور های دیگر می باشد. این امر بیشتر به منظور تقویت و بهبود روابط تجاری میان كشورها مبداء و سایر كشورها صورت می گیرد. برای موفقیت در چنین نمایشگاهی به هزینه تبلیغات بالایی نیاز می باشد كه متاسفانه شركت های ایرانی چنین هزینه هایی را اختصاص نمی دهند.
4- نمایشگاه EXPO
نمایشگاه اكسپو بیشتر جنبه نمایشی داشته و به لحاظ بازرگانی عملا خنثی می باشند.
در این گونه نمایشگاهها به اهداف انسانی و اجتماعی و فرهنگی بیشتر توجه می شود و براساس موضوعی كه انتخاب می گرددكشور ها و مشاركت كنندگان به طراحی و ساخت غرفه اقدام می نمایند و عمدتا سعی می كنند تا براساس موضوع و تم نمایشگاه توانمندی علمی، فنی، معماری، فرهنگ و تاریخ و … خود را به نحوی مقتضی و زیبا ، ارائه نمایند.
5- نمایشگاه عرضه مستقیم كالاها
اینگونه نمایشگاهها در حال حاضر در دنیا از زمـره نمایشگاه های خارج شده است این نمایشگاهها با توجه به این كه كالاهی مصرفی شهروندان را معمولا با قیمتی پایین تر عرضه می نمایند با ازدحام بازدید كننده مواجه هستند و بنوعی جشنواره فروش می باشند و نمایشگاههای فروش پوشاك، كتاب و لوازم مصرفی كه استان های مختلف كشور برگزار می گردد از این دسته نمایشگاه می باشند.
6- نمایشگاههای مجازی Virtual trade shows
این نمایشگاهها بصورت مجازی و با استفاده از فن آوری نوین و بر روی شبكه اینترنت انجام می پذیرد و با توجه به هزینه های برگزاری ، محدودیت های زمانی، عدم نیاز به ساخت و ساز، سفر و اقامت و …. در حال گسترش می باشد اما نمی تواند بصورت كامل جایگزین نمایشگاههای دیگر گردد. زیرا نیاز به دیدن و بررسی كالاهاو مذاكرات رو در رو، مورد توجه جدی بازرگانان و اصحاب صنعت می باشد.

منبع : سکو