طبقه بندی نوعهای مختلف نمایشگاهها

بر اساس طبقه بندي صورت گرفته نمايشگاه ها را مي توان به چند دسته مختلف تقسيم كرد:

1- نمايشگاههاي عمومي
نمايشگاههاي عمومي همانطور كه از اسمشان پيداست،‌در آنها عموم كالاها اعم از مصرفي و سرمايه اي در معرض نمايش گذاشته مي شود. چنين نمايشگاههايي ممكن است در سطوح منطقه اي، كشوري و بين المللي برگزار گردد.
2- نمايشگاههاي تخصصي
نمايشگاههاي تخصصي به منظور نمايش و عرضه گـروه خاصي از كالاها، مصرف كنندگان خاص و يا موضوع و فناوري خاص برگزار مي شود. معمولا عمده بازديد كنندگان اين گونه نمايشگاهها از متخصصين و دانشجويان ذيربط آن بخش از صنعت و خدمات مي باشند.
3- نمايشگاههاي اختصاصي
نمايشگاههاي اختصاصي بيشتر جهت عرضه كالاهاي توليد شده داخلي در كشور هاي ديگر مي باشد. اين امر بيشتر به منظور تقويت و بهبود روابط تجاري ميان كشورها مبداء و ساير كشورها صورت مي گيرد. براي موفقيت در چنين نمايشگاهي به هزينه تبليغات بالايي نياز مي باشد كه متاسفانه شركت هاي ايراني چنين هزينه هايي را اختصاص نمي دهند.
4- نمايشگاه EXPO
نمايشگاه اكسپو بيشتر جنبه نمايشي داشته و به لحاظ بازرگاني عملا خنثي مي باشند.
در اين گونه نمايشگاهها به اهداف انساني و اجتماعي و فرهنگي بيشتر توجه مي شود و براساس موضوعي كه انتخاب مي گرددكشور ها و مشاركت كنندگان به طراحي و ساخت غرفه اقدام مي نمايند و عمدتا سعي مي كنند تا براساس موضوع و تم نمايشگاه توانمندي علمي، فني، معماري، فرهنگ و تاريخ و … خود را به نحوي مقتضي و زيبا ، ارائه نمايند.
5- نمايشگاه عرضه مستقيم كالاها
اينگونه نمايشگاهها در حال حاضر در دنيا از زمـره نمايشگاه هاي خارج شده است اين نمايشگاهها با توجه به اين كه كالاهي مصرفي شهروندان را معمولا با قيمتي پايين تر عرضه مي نمايند با ازدحام بازديد كننده مواجه هستند و بنوعي جشنواره فروش مي باشند و نمايشگاههاي فروش پوشاك، كتاب و لوازم مصرفي كه استان هاي مختلف كشور برگزار مي گردد از اين دسته نمايشگاه مي باشند.
6- نمايشگاههاي مجازي Virtual trade shows
اين نمايشگاهها بصورت مجازي و با استفاده از فن آوري نوين و بر روي شبكه اينترنت انجام مي پذيرد و با توجه به هزينه هاي برگزاري ، محدوديت هاي زماني، عدم نياز به ساخت و ساز، سفر و اقامت و …. در حال گسترش مي باشد اما نمي تواند بصورت كامل جايگزين نمايشگاههاي ديگر گردد. زيرا نياز به ديدن و بررسي كالاهاو مذاكرات رو در رو، مورد توجه جدي بازرگانان و اصحاب صنعت مي باشد.

منبع : سکو