طراحی سایت خوب در یک روز انجام نمی شود!

متاسفانه هنگامي که بخش طراحي وب سايت شما به پايان مي رسد، کار شما هنوز پايان نيافته است. کارهاي زيادي وجود دارد که براي طراحي سايت خود بايد در نظر گرفته تا در جدول زمان بندي به ديگر کارها اضافه نماييد.

* در نظر گرفتن زمان براي تمامي افراد مسئول در تيم طراحي سايت

نوشتن، برنامه نويسي، تهيه عکس ... قبل از شروع يک پروژه طراحي سايت آغاز مي شود. يک جدول زمان بندي براي تخمين زمان انجام کار از تمامي افراد تيم اجرايي پروژه دريافت نماييد.اطمينان حاصل فرماييد که هر يک از اين افراد مسئول در اجراي پروژه، از مهلت پايان کار اطلاع دارند.
به عنوان مثال، اگر شما يک برنامه نويس داريد که بر روي يک کپي از صفحهء فروش وب سايت کار مي کند، حداقل دو هفته قبل از راه اندازي وب سايت بايد اين صفحه آماده باشد. اين زمان براي طراحي سايت و طراح آن مي باشد تا از آن براي طراحي و کدگزاري صفحه مورد نظر استفاده نمايد.
پس از کامل شدن طراحي سايت، وقت کافي براي انتشار آن خواهيد داشت. همچنين براي طراحي سايت نياز به زمان براي کدگزاري وب سايت، برنامه نويسي،توسعهء backend، راه اندازي نام دامنه و ميزباني وب مي باشد.
زمان براي انتشار غالباً در نظر گرفته نمي شود زيرا در زمان کوتاهي مي توانيد آن را به درستي و به صورت کامل انجام دهيد. براي بسياري از پروژه ها، من پيشنهاد مي کنم حداقل يک هفته براي انتشار پروژه در نظر بگيريد. در نهايت دو هفته زمان براي انتشار و جلوگيري از عجله کاري و انجام تمامي مراحل نهايي طراحي سايت لازم مي باشد.
به خاطر داشته باشيد اگر انتشار وب سايت به صورت محلي نيست بايد زمان کافي براي انتقال و انتشار وب سايت هاي غير محلي داشته باشيد.

* زمان براي توزيع و پخش

هنگامي که يک وب سايت راه اندازي شد و يا در مورد يک بخشي از آن در مطبوعات اطلاعاتي انتشار يافت، اين فرايند يعني طراحي سايت، پايان نپذيرفته است!
اگر شما اقدام به ساخت و طراحي وب سايت مي نماييد و هيچ برنامه ريزي و يا راهي براي بازاريابي آن در نظر نگرفته ايد، مطمئن شويد که زمان کافي براي جلب توجه موتورهاي جستجو را داريد. اين امر چندين هفته و يا حتي چندماه زمان لازم دارد.
اگر مي توانيد از عهدهء بازار با وب سايت و يا ديگر روشها بربياييد و آن را ايجاد نماييد، در مدت زمان کوتاهي مي توانيد کمپين بازاريابي آنلاين را تحت تاثير قرار دهيد.
برخي از اين ايده ها شامل ترويج وب سايت از طريق خبرنامه و ارسال آن به شرکاء، انتشار آگهي، ارسال کارت پستال و يا انتشار آنلاين مقاله و ارسال ايميل مي باشد.
همچنين انتشار مطالب و محتواي وب سايت در سراسر دنيا کمي زمان نياز دارد. چند روز وقت براي انجام ارسال ايميل به آدرس هاي مختلف و مرتبط نيز در نظر بگيريد.
اگر زمان کافي براي ارسال نرخ موارد کلي وب سايت تان در نظر بگيريد، در هزينه هاي خود صرفه جويي کرده و پول ذخيره خواهيد کرد – اما معمولاً گرفتن نتايج زمان بيشتري طول خواهد کشيد.
اگر اقدام به توزيع اعلاميه و يا قرار دادن آگهي و تبليغات در مجلات کرده ايد براي انجام فعاليت هاي مورد نظر، زمان کافي براي هر يک از افراد مسئول را در نظر بگيريد.

* زماني براي نشان دادن واکنش از طرف بازار هدفمند

اگر کار شما ايجاد بازار(بازاريابي) براي محصول و يا ترويج وب سايت براي ترويج يک کلاس و يا يک رويداد مي باشد، بايد بدانيد اين امر به خصوص بسيار مهم مي باشد.
ضروري است که اطمينان حاصل فرماييد که تمامي موارد در طراحي وب سايت براي مشتريان شما کاملاً و به سرعت قابل دسترس مي باشد.
سعي کنيد براي مشتري خود اين کار را به اندازهء کافي حرفه اي انجام دهيد و نظر خود را ارائه دهيد، براي اين کار بودجه اي در نظر بگيريد تا اطلاعات لازم در مورد شرکت شما و يا پيشنهادات ارائه شده توسط شما در دسترس باشد و پس از آن براي انجام کار تصميم بگيريد.
قاعدهء مناسب براي انجام اين کار اين است که هر چقدر زمان بيشتري براي بازار هدفمند خود و بررسي و توجيه نياز هاي مشتريان بگذاريد، رويداد ها و يا کلاس وب سايت و خدمات وب سايت شما گران تر خواهد شد. بسيار مناسب است که موارد مورد نياز در طراحي سايت براي افراد را به سرعت براي رسيدن به برنامه هاي آنها فراه آوريد.
اگر هدف شما کارآفريني و انجام کار به صورت انفرادي است، ممکن است روشن شدن برنامهء افراد براي يک روز کامل و يک هفته قانون و مقررات برنامه مشکل باشد – حتي اگر آنها موافق و آمادهء انجام کار باشند. اما اگر برنامه ريزي 3 هفته اي همراه با قانون و مقررات براي تيم طراحي سايت تان ارائه نماييد، برنامه ريزي آسان تر خواهد بود.
اگر لازم بود افراد و يا اعضاي تيم طراحي سايت براي انجام پروژه به سفر بروند، قطعاً توجهات بيشتري براي هماهنگي لازم مي باشد.
با وجود تمام اين ملاحظات، ممکن است به نظر برسد براي شروع برنامه ريزي براي پروژه طراحي سايت، به چند ماه زمان نياز داشته باشيد. اما واقعيت اين است که بسياري از اين مراحل به سرعت انجام مي شود. اما هنوز هم مي گويم که بهتر است تا حد ممکن زمان کافي براي رويارويي با هر مرحله از پروژهء طراحي سايت به طور کامل و بدون عجله در نظر بگيريد.
اگر از اين روش در برنامه ريزي براي انجام پروژه هاي طراحي وب سايت استفاده نماييد، معمولاً نتيجهء بهتر و موثر تري خواهيد داشت.