فاوت طراحی و توسعه سایت

متاسفانه مبحث طراحي و توسعه سايت با يکديگر گره خورده است. وقتي صحبت از ساخت متن و آزمايش قابل استفاده بودن سايت مطرح مي شود، بوضوح به اين مشکل برخورد خواهيم کرد.

آيا يک فرد مي تواند به تنهايي همه اين کارها را انجام دهد؟ افرادي هستند که به تنهايي مي توانند همه اين کارها را با هم انجام دهند ولي اکثر مردم مي توانند تنها يکي يا دو تا از اين وظايف را انجام دهند.

طراحي وب سايت معمولا شامل ساخت مطالب و قالب سايت مي باشد در حاليکه توسعه وب شامل ساخت عملکرد سايت و آزمايش قابل استفاده بودن آن مي باشد.

طراحان وب سايت مي بايست مهارت کافي در استفاده از ابزارهايي نظير فتوشاپ را داشته باشند. اکثر آنها همچنين با زبان HTML نيز آشنايي دارند بطوريکه مي توانند طرحهايشان را پياده سازي کنند. ولي به هر حال، استفاده از انيميشن در سايت و قالب سايت و طراحي آنها براي صفحات مختلف نيز از وظايف طراحان وب سايت مي باشد.

بسياري از صاحبان سايت ها، مطالب سايت را در اختيار طراحان سايت قرار مي دهند ولي طراح سايت ممکن است نياز باشد تا در صورت امکان متون سايت را ويرايش کند و در بعضي موارد آنها را از نو بنويسد. طراح سايت معمولا آزمايش قابل استفاده بودن سايت را نيز براي بررسي منوها و سرعت بارگذاري سايت انجام خواهد داد.

برنامه نويسان توسعه وب، عملکردهاي يک وب سايت را برنامه نويسي مي کنند، ولي تمام برنامه نويسي ها بايد در چهارچوب HTML در صفحات جاسازي شوند. و بلعکس، محتويات HTML مي توانند درون برنامه ها جا سازي شوند. توسعه دهندگان وب، همچنين سايت را از لحاظ قابليت استفاده کاربر، مورد بررسي و آزمايش قرار مي دهند، حداقل برنامه نويسان، اين آزمايش را براي عملکردهايي که برنامه نويسي مي کنند مورد آزمايش قرار مي گيرد. در نتيجه برنامه نويسان همچنين نياز به داشتن دانشي در خصوص HTML دارند.

در هر حالت، طراحان وب سايت و برنامه نويسان توسعه دهنده وب، نياز دارند تا در کنار هم مشغول بکار باشند تا اين اطمينان حاصل شود که وب سايت، دقيقا همان چيزيهايي را که مشتري درخواست کرده است را انجام مي دهد.

جمله آخر – تنها شرکتهاي بزرگ مي توانند تيمي جداگانه از طراحان گرافيک، مولف متون، برنامه نويسي، و تيم آزمايش کننده را براي ساخت يک سايت به استخدام در آورند. در بيشتر حالات، طراحان وب سايت و برنامه نويسان توسعه دهنده وب، دو تيم جداگانه مي باشند که مي بايست براي طراحي يک سايت موفق در کنار هم مشغول بکار باشند.