فاکتورهای مهم در طراحی غرفه

يکي از مهمترين بخش هايي که در غرفه سازي وجود دارد مربوط مي شود به غرفه سازي نمايشگاهي.يکي از فاکتورهاي مهم در زمان طراحي يک غرفه قطعا مکان ان و موقعيتي که قرار است براي بينندگان به نمايش در بيايد است.در صنعت، غرفه سازي نمايشگاهي را شايد بتوان در دو دسته تقسيم بندي کرد که اين دسته بندي در واقع نشات گرفته از نوع نمايشگاه هايي است که در کشور برگزار مي گردد.
برخي از نمايشگاه ها معمولا به صورت يک سمينار بوده و در اجراي غرفه آن معمولا دقت زيادي به عمل نمي آيد و داراي استاندارد خاصي هم جهت ساخت نمي باشد . اين نوع نمايشگاه ها خيلي زود ساخته و در عرض چند روز هم برداشته خواهند شد و شايد به دليل کوتاه بودن مدت زمان ان اهميتي براي رعايت موارد اصولي و استاندارد غرفه سازي نمايشگاه در ان ديده نشود.
اما گروه دوم را مي توان نمايشگاهيي عنوان کرد که از قبل و با برنامه ريزي خاصي بنا نهاده شده اند و معمولا مکان انها نيز در محل هاي دائمي نمايشگاه ها مي باشد.قبل از اينکه در اين نوع نمايشگاه ها بخواهيد اقدام به طراحي غرفه و ساخت نماييد بايد حتما از محيط و نوع فعاليت آن اطلاعات لازم را کسب نماييد تا بتوانيد با توجه به خصوصيات ان محيط اقدام به طراحي نماييد.در تهران اما موضوع کمي با شهرستان ها متفاوت تر خواهد بود و شايد قوانيني زيادي وجود داشته باشند که نا نوشته هستند و تا زمانيکه وارد پروژه نشويد نمي توانيد نسبت به اخذ تصميمي درست و مناسب اقدام نماييد.در تهران بايد اگر قصد غرفه سازي نمايشگاه را داريد قوانيني زير را حتما رعايت نماييد :
1-براي برش قطعات و ادوات جهت ساخت غرفه نمي توانيد از دستگاه هاي جوش بالاتر از 50 آمپر استفاده نماييد. اين قانون به باعث شده تا تغييرات اساسي در ساخت و طراحي نمايشگاه ها ايجاد شود و هم اکنون شاهد هستيم اکثر غرفه ها از ادواتي استفاده مي کنند که به صورت پيچ و مهره به هم متصل شده اند.
2-اگر جز طراحان غرفه ساز هستيد بايد بدانيد که نمي توانيد در محيط نمايشگاه با خودروي خود رفت و امد نماييد و تنها خودروهايي که باري بوده و يا نيسان و وانت حق تردد دارند.

3-هرگاه که اقدام به غرفه سازي نمايشگاهي مي کنيد قطعا در هنگام ساخت ضايعاتي از مواد اوليه بر جاي خواهد ماند. اين ضايعات بايد روزانه از محيط نمايشگاه خارج شوند.
4-بعد از اينکه نمايشگاه به پايان رسيد بايد سازه شما اين قابليت را داشته باشد تا در عرض 24 تا 48 ساعت به صورت کلي جمع آوري شود و اثري از ان بر جاي نماند که در اين صورت صاحب غرفه بايد جريمه هاي نقدي و غير نقدي بپردازد.
5-قبل از اينکه نمايشگاه افتتاح شود هيچ پيک موتوري نمي تواند در محيط نمايشگاه تردد نمايد.

اين ها مجموعه اي از قوانيني بودند که شما به عنوان طراح و سازنده غرفه هاي نمايشگاهي بايد به خوبي از انها پيروي نماييد تا در حين اجرا به مشکل برنخوريد.اما در مورد يک نکته بسيار مهم ديگر مي خواهيم صحبت کنيم و آن هم مکاني است که قرار است غرفه شما در انجا بنا شود.. در واقع غرفه ساز بايد با در نظر گرفتن موقعيت فيزيکي سالن نمايشگاه جايگاه مناسبي را براي غرفه شما در نظر گرفته و اقدام به ساخت نمايد.. معمولا در مبحث غرفه سازي نمايشگاهي بايد ابتدا شما ميزان فضايي که در اختيار داريد تا به طراح بگوييد تا او با بررسي دقيق بتواند زير ساخت هاي لازم جهت پياده سازي پروژه شما را ايجاد نمايد.

از ديگر نکات مهم د راين زمينه مي توان به اين مورد اشاره کرد که بايد موقعيت فيزيگي سالن دقيقا بررسي شود تا اگر ستون مزاحمي در مسير کار شما است بتوان آنرا در نقشه کار لحاظ نمود و بر اساس ان اقدام به طراحي نهايي کرد.

اما نکته مهم ديگري که بايد در هنگام غرفه سازي نمايشگاهي به ان دقت کرد اين است که آيا غرفه شما جز دسته ريالي محسوب مي شود و يا در دسته ارزي جاي گرفته است.اين موضوع را مي توان اينگونه توضيح داد
کساني که در يک نمايشگاه شرکت کرده اند يا توليد کننده هستند و يا خدماتي را در حال ارائه مي باشند.حال اگر خدمات و توليدات شما داخلي باشند غرفه شما در دسته ريالي قرار مي گيرد ودر غير اينصورت غرفه شما را مي توان تماما ارزي و يا بخشي از ان را ريالي و بخشي ديگر را ارزي دانست.اين موضوع از ان جهت مهم است که شما بايد براي هر متر غرفه ارزي چيزي در حدود 200 تا 300 يورو بپردازيد و اين در حاليست که براي غرفه هاي ريالي اين نرخ بسيار پايين تر مي باشد.
اما شايد از خود بپرسيد در ظاهر چه چيزي غرفه سازي نمايشگاهي را تبديل به يک غرفه ارزي مي کند ؟ اگر در غرفه شما از نام خارجي شرکتي در بخشي از محيط آن استفاده شود و يا اينکه در تبليغات خود عنوان کنيد که داراي ليسانس و يا نمايندگي از فلان شرکت خارجي هستيد.حتي عنوان معرفي محصول که اگر به صورت خارجي باشد و حتي اگر بروي لوگوها و پوسترهاي تبليغاتي خود از نام هاي خارجي استفاده نماييد همه و همه مي توانند اين شرايط را پديد آورند که غرفه شما ارزي بوده و مي بايست پول بيشتري بپردازيد.

حتي اگر در غرفه خود عنوان نماييد که محصولات شما انتصاب به خارج از کشور دارند و يا در هنگام توضيحاتي که کارشناسان شما ارائه مي دهند در مورد محصولاتتان از همکاري با شرکت هاي خارجي صحبت نمايند و يا در کنار محصولات از کاتالوگ هاي خارجي استفاده کنند اين ها همه مي توانند دليلي باشند که غرفه شما به صورت ارزي مي باشد.

اما اگر در هنگام غرفه سازي نمايشگاه قصد ايجاد مکاني را داريد که از دو بخش ارزي و ريالي تشکيل شده است بايد بدانيد که اين دو بخش به صورت کاملا واضح و مشخص بايد از هم متمايز شوند و اين جدا سازي براحتي قابل تشخيص باشد.بايد در هنگام ساخت اينگونه غرفه هاي با ذهنيت ساخت دو غرفه اقدام به طراحي و پياده سازي نماييد .فکر کنيد اصلا قرار است دو غرفه جدا بسازيد پس حتي در المان هاي به کار برده بايد تفکيک به صورت دقيق صورت گيرد.

دقت داشته باشيد به هيچ عنوان کاتالوگ هاي ارزي را در بخش ريالي نياوريد. اگر اين اتفاق رخ دهد و کارشناسان مربوطه انرا مشاهده نمايند متراژ غرفه ارزي شما را بيشتر در نظر خواهند گرفت و براي شما هزينه بر تر خواهد شد.در هنگام غرفه سازي نمايشگاهي که قرار است با دو موضوع ارزي و ريالي کار کنيد حتي مي توانيد براي تفکيک بيشتر کف پوش دو قسمت را متفاوت در نظر بگيريد. 

منبع: متدکس