لوازم درجه یک برای مدرسه ممنوع

فکر نکنيد با خريد اين دفتر و مدادهاي رنگارنگ با شکل ها و طرح هاي گوناگون و جذاب براي دانش آموزان، با حضور شخصيت هاي کارتوني روي جلد فرزندانتان تشويق به بهتر و بيشتر درس خواندن مي شوند
با نزديک شدن به شروع سال تحصيلي جديد، بازار لوازم التحر‌ير لوکس و گران قيمت هم داغ است و شايد بسياري از والدين در مورد تهيه کردن اين گونه لوازم التحر‌ير دچار ترديد باشند. دکتر محمد جواد حيدر، متخصص روانشناس باليني گفت: لوازم التحر‌ير ابزاري براي کسب علم و دانش است و نبايد وسيله‌اي براي جلب توجه ديگران و متمايز شدن نسبت به ساير همکلاسان قرار گيرد، اين نوع نگاه به لوازم ‌التحرير موجب رقابت و چشم و هم چشمي در کودکان مي‌شود، در حالي که سنين کودکي نبايد صرف اينگونه رفتارهاي غلط که بيشتر مربوط به بزرگسالي است، شود.
دکتر حيدر ادامه داد: نقش والدين بسيار مهم است، پدر و مادر نبايد به هرچه که کودک تقاضا مي‌کند و هر کالاي لوکس مدرسه‌ايي که وارد بازار مي‌شود «آر‌ي» بگويند حتي اگر والدين توانمندي مالي هم براي تهيه لوازم ‌التحرير گران قيمت و لوکس دارند، تهيه اينگونه و‌سائل، کودک را پر‌توقع بار مي‌آورد، اينگونه کودکان، در آينده هم انتظار «نه‌» شنيدن از هيچ کس را ندارد، بعلاوه در بزرگسالي فردي حساس و زود رنج مي‌شود که بايد تمام خواسته‌ها و نياز‌هايش برآورده شود. استند لوازم تحرير
اين روان‌شناس باليني تاکيد کرد: نقش مدارس و مراکز آموزشي در اين ميان بسيار مهم است. مدارس بايد قوانيني را تدوين کنند که کودکان لوازم ‌التحرير لوکس و گران قيمت به مدرسه نبرند.