مزایای نمایشگاه ها

1- افزايش حجم مبادلات بازرگاني خارجي
نمايشگاه‌هاي بين المللي بازرگاني، به منزله يک عامل برقراري ارتباط نزديک در بين بازارهاي جهان، موجب توسعه، بازرگاني کشورهايي مي‌شود که در برگزاري آن با يکديگر مشارکت داشته‌اند.
مي‌توان گفت: نمايشگاه‌هاي بين المللي که در رشته‌هاي صنايع و خدمات بازرگاني در کشورهاين جهان برگزار مي‌گردند، از مراکز مهم توسعه و محورهاي اساسي مبادلات بازرگاني بين کشورها به حساب مي‌آيند. زيرا، اين گونه نمايشگاه‌ها، به ويژه از ديدگاه صادرات صنعتي و خدمات، مناسب‌ترين فرصت را براي توليد‌کنندگان فراهم مي‌سازند تا کالاهاي خود را در معرض ديدار بازديدکنندگانن و خريداران بالقوه و بالفعل قرار دهند، براي کالاهاي خودبه نحو مناسب بازاريابي کنند و در نتيجه بازار فروش خود را توسعه دهند. غرفه سازي نمايشگاهي
2- توسعه همکاريهاي اقتصادي
در جريانن و يا پس از برگزاري نمايشگاه‌هاي بازرگاني، غالباً قراردادهاي مهم تجاري و نيز قراردادهاي همکاري اقتصادي به امضاء مي‌رسد که در مقياس وسيعي بر همکاريهاي بازرگاني و اقتصادي کشورها، تاثير مثبت بر جاي مي‌گذارد.
3- افزايش سطح توليد
سرمايه گذاريهاي مشترکي که در طول برگزاري نمايشگاه‌هاي بين المللي بين موسسات مشارکت کننده، صورت مي گيرد؛ آغازي براي تشکيل واحدهاي توليدي کوچک و بزرگ در داخل هر کشور خواهد بود. روشن است اين امر، موجب اشتغال بيشتر و درآمد افزونتر براي مردم خواهد شد.
از سوي ديگر، ازدياد کارگاه‌هاي توليدي (با توجه به مکانيسم عرضه و تقاضا) در برقراري نظام اقتصادي کشورها و تثبيت هر چه بيشتر آن تاثير زيادي خواهد داشت. در واقع، نوسانات احتمالي اقتصادي را متعادل خواهد نمود.
4- ايجاد رقابت‌هاي سالم داخلي و بين‌المللي
نمايشگا‌ه‌هاي بين‌المللي، صنايع و موسسات صادراتين کشورهاي مختلف را در خود جمع مي‌کنند. از اين رو، توليد‌کنندگان و صاحبانن صنايع با مشارکت در اين نمايشگاه‌ها، کوشش مي کنند، صنايع و کالاهاي صادراتي خود را در معرض ديدار عموم قرار دهند.
مي‌توان نتيجه‌گرفت، اين نمايشگاه‌ها نوعي رقابت سالم را در بين توليد‌کنندگان و صاحبان صنايع بوجود مي‌آورند. آنان را تشويق مي‌کنند تا کالاهاي خود را با تکنولوژي مدرن کشورها و استانداردهاي جهاني همگام سازند و امکان حضور مداوم در بازارهاي جهاني را کسب کنند. به اين ترتيب، حضور در نمايشگاه، موجب افزايش توليد و ارتقاء کيفيت کالاها مي‌شود.
5- تبادل اطلاعات و دانش فني
نمايشگاه‌ها، يکي از مراکز مهم مبادله اطلاعات و آگاهيهاي بازرگاني وصنعتي مي‌باشند. زيرا؛
- توليدکنندگان و صادرکنندگان را با استانداردهاي جهاني کالاها و نيز قيمت جهاني محصولات آشنا مي‌‌کنند.
- آنان را قادر مي‌سازند تا با رعاتي استانداردها با صنايع پيشرفته جهان به رقابت برخيزند.
- امکانات لازم را براي رقابت مزبور، در وسعت زياد فراهم مي‌کنند.
- و ... بنابراين، شايد بتوان گفت: برگزاري نماشگاه‌هاي بين المللي، در زمينه‌هاي تخصصي، همانند کلاسهاي درسي دانشگاهي است.
در دوران برگزاري نمايشگاه‌هاي بين‌المللي (بويژه نمايشگاه‌هاي تخصصي)، کشور برگزار کننده و يا شرکت‌کنندگانن براي ارائه تحولات صنعتي، پيشرفت‌هاي آن و استفاده از تکنولوژي مدرن ساخت کالاها، اقدام به برگزاري سمينار و کنفرانس‌هاي آموزشي مي‌کنند.
در سمينارهاي مزبور، در زمينه نحوه توليد و روش کاربرد مصنوعات به بحث و تبادل نظر و نمايش فيلم‌هاي آموزشي مي‌پردازند. بديهي است که اين امر، در افزايش سطح اطلاعات تخصصي شرکت‌کنندگان، کارشناسان و صاحبان صنايع بسيار مفيد واقع مي‌شود.
برپايي نمايشگاه‌ها، صرفنظر از تماس مستقيم با صاحبانن صنايع جهان و معرفي کالاهاي توليدي کشورها به بازارهاي بين‌المللي، موجب مي‌شوند، آخرين تحولات و دستاوردهاي تکنولوژيک، صنعتي و علمي جهان در معرض مطالعه و قضاوت قرار گيرند.
6- انتقال تکنولوژي
مشارکت در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي (بويژه نمايشگاه‌هاي تخصصي) از جمله عوامل مهم در انتقال تکنولوژي به صنعتگران مستعد، خصوصاً صنعتگران کشورهاي در حال توسعه است.
مزاياي مشارکت در نمايشگاه‌هاي بين المللي در زمينه انتقال تکنولوژي، عبارتنداز:
1- معمولاً؛ کشورهاي صنعتي از نمايش آخرين تکنيک‌هاي پيشرفته در نمايشگاه‌هائي که در کشورهاي درحال توسعه برگزار مي‌شوند، خودداري مي‌کنند.
2- کشورهاي صنعتي، معمولاً مدرنترين تجهيزاتن و تکنولوژي بکار گرفته شده درصنايع خود را در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي کشورهاي همطراز خود، به نمايش مي‌گذارند.
3- کشورهاي صنعتي، غالباً قدرت برتر صنعتي خود را در نمايشگاه‌ها به رخ رقباي هم سطح خود مي‌کشند.
4- نمايشگاه هاي بين‌المللي، ميدان مناسبي براي رقابت‌هاي تکنولوژيک به حساب مي‌آيند.
7- توسعه و گسترش ارتباطات بين‌المللي
در دهه 1990، با استفاده از وسايل مدرن، پيشرفت‌هاي چشمگيري در زمينه ارتباطات بين‌الملل حاصل شد. به همين دليل، اين دهه را ”دهه ارتباطات“ ناميده‌اند. در اين راستا، به کارگيري تکنولوژي مدرن ارتباطات بين‌الملل از مشخصه‌هاي بارز قرن بيست و يکم خواهد بود.
در قرن بيست و يکم، کشورها هر قدر هم که به تکنولوژي مدرن و پيشرفته دست يافته باشند؛ باز هم بدون برقراري ارتباط با ساير کشورها، نخواهندن توانست موجوديت خود را حفظ کنند.
در شرايط کنوني، ارتباطات بر روابط اقتصادي و اجتماعي کشورها، حاکميت دارد و اين امر، از سوي همه کشورها پذيرفته شده است.
با اين وصف، مي‌توان ادعان نمود که نمايشگاه‌ها (خصوصاً نمايشگاه‌هاي بين‌المللي بازرگاني) از عوامل مهم برقراري و گسترش ارتباطات بين‌ کشورها مي‌باشند.
بديهي است، نتايج حاصله از مشارکت در يک نمايشگاه موفق در زمينه‌هاي انجام بازاريابي‌هاي هدف‌دار، مذاکرات تجاري، سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک و... در درازمدت و حضور مداوم در اين نمايشگاه‌ها پديدار خواهد شد.
8- توسعه و گسترش صادرات کالا وخدمات
براي انجام صادرات کالا وخدمات در سطح گسترده، لازم است در زمينه‌هاي زير مطالعه عميق و کافي نمود:
- اقتصاد بين‌الملل
- روند توسعه تجارت بين کشورها
- شناسايي اقتصادهاي موازي و مکمل
- شناخت بازارهاي صادراتي
- دسترسي به آمار و گزارشات تحليلي
- و...
از اين راه، متقاضيان صادرات کالا و خدمات، به طور مستمر در معرض اطلاعات مربوط به آخرين تحولات بازارهاي بين‌المللي قرار خواهند گرفت و موفق مي‌شوند، روند فعاليت‌هاي صادراتي خود را در چارچوب اطلاعات مزبور تصحيح نمايند. از اين طريق است که به توسعه کمي و کيفي صادرات دست خواهند يافت.
يکي از موثرترين، راه‌هاي دستيابي به اطلاعات جامع و جديد بازار، حضور يا مشارکت در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي (خصوصاً نمايشگاه‌هاي تخصصي) است. البته، اين امر هنگامي با موفقيت قرين خواهد شد که نتايج کليه مطالعات تحقيقي و بررسي‌هاي آماري (فوق‌الذکر) براي تکميل فعاليت‌هاي صادراتي و روشن کردن افکار شرکت‌کنندگانن در نمايشگاه‌ها، به نحوي زيربناي و بنيادين به کار گرفته شود.
درحال حاضر، اغلب کشورهاي صنعتي، نمايشگاه‌ها را يک عامل مهم تجارت جهاني مي‌دانند و از اين راه نيز موقعيت ممتازي را در صحنه بين‌الملل بدست آورده‌اند. بنابراين، چنانچه از نمايشگاه‌ها به نحو مناسب بهره‌برداري شود، مي‌توان به منزله موثرترين ابزار بازاريابي از برگزاري يا مشارکت در آنها، نتايج مطلوبي را کسب کرد.
نتايج حاصل از حضور در نمايشگاه
نتايج حاصله از مشارکت صحيح در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي
به عنوان نتيجه‌گيري، مي‌توان براي مشارکت صحيح در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي، نتايج زير را مورد توجه قرار داد:
1- کالاهاي صادراتي کشور در معرض ديدار بازديد‌کنندگان قرار خواهد گرفت.
2- هزينه‌هاي بازاريابي و تبليغات بسيار کاهش خواهد يافت. منافع آن افزايش مي‌يابد.
3- بهترين فرصت را براي محک‌زدن کالا در عرصه رقابت‌هاي بين المللي، در اختيار شرکت‌کنندگان قرار مي‌دهند.
4- موسساتي که تمايل دارند به بازارهاي کشورهاي همسايه و ساير کشورها دست يابند، به اين خواسته خود نايل خواهند شد.
5- شرايط را براي مذاکره (بصورت عملي) با خريداران بالقوه مهيا مي‌سازد.
6- اين فرصت کم نظير را براي شرکت‌کنندگان فراهم خواهد ساخت تا علاوه بر بازاريابي براي کالاهاي خود، از روند توليد جهاني در رشته‌هاي مختلف وتکنولوژي استفاده شده در توليدات آگاهي کامل يابند.