نشانه های بلاک شدن در تلگرام

گاهی در تلگرام به یکی از مخاطبان خود پیام میدهید اما پاسخی نمیگیرید.
اولین فکری که به ذهنتان میرسد بلاک شدن توسط او است. 
در این مطلب نشانه های بلاک شدن در تلگرام را معرفی خواهیم کرد.

نشانه های بلاک شدن در تلگرام 3 مورد هستند:
1- کسی که شما را بلاک میکند عکس پروفایلش حذف میشود.
2- آخرین بازدیدش از تلگرام به Last Seen is a Long Time Ago تغییر پیدا میکند.
3- هرچه پیام برای او ارسال میکنید خوانده نمیشود. (در کنار نوشته شما تنها یک تیک وجود دارد)
توجه داشته باشید که هر 3 مورد باید باهم اتفاق بیفتد تا نشان دهنده بلاک شدن باشد.
سرزمین دانلود