نکاتی برای خرید شیشه شیر و پستانک

سيسموني - در صورتي که شما تمام مدت براي تغذيه کودک با سينه خود حاضر نباشيد، حتما نياز به شيشه شير داريد. اينکه کودک فقط شير مادر بخورد يا شير خشک، بستگي به شما دارد و اينکه نهايتا کدام را استفاده کنيد بسيار بستگي به کودک شما نيز دارد. در مطلب پيش درباره ويژگي هاي شيشه شير صحبت کرديم در ادامه به موارد ديگر اشاره مي کنيم:

اندازه سر پستانک. يک اندازه براي همه مناسب نيست. با سرپستانک هاي کوچک براي نوزادان شروع کنيد و به سراغ سرپستانک هاي بزرگتر براي خردسالان برويد. تا موقعي که اندازه مناسب را پيدا کنيد آزمايش کنيد.

ميزان جريان سرپستانک. سرپستانک هاي جريان هاي مختلفي بر اساس سن کودک شما دارند. بسته بندي را چک کنيد تا مطمئن شويد که سر پستانک درست را انتخاب کرده ايد.

ملاحظات سني
سرپستان ايده آل براي کودک شما نوعا بر اساس سن او تعيين مي شود(بعضي پزشکان تغذيه با سينه مادر را ترجيح مي دهند). اندازه سر پستانک براي کودک مهم است اما ميزان جريان خروجي نيز فاکتور مهمي است. شما مي توانيد سرپستانک هاي مختلفي را براي مراحل مختلف خريداري کنيد يا سرپستانکهايي را پيدا کنيد که بر اساس نيازتان تطابق پيدا مي کنند.

نکات لازم براي استفاده
شير بايد چکه کند نه اينکه بريزد. اگر شير با جريان ثابت بيرون مي آيد, زمان آن رسيده که سرپستانک را عوض کنيد.

هيچ وقت شير يا شير خشک را در ماکروويو قرار ندهيد. بعد از گرم کردن شير, از بخش داخلي مچ استفاده کنيد تا مطمئن شويد که دماي آن مناسب است- نوعا دماي اتاق کافي است نبايد زياد داغ باشد.

نوزادان نياز دارند که شيشه شير هاي آنها استريل باشد اما در بعضي موارد شما مي توانيد شروع به شستن شيشه ها در ماشين ظرف شويي نماييد. بعضي افراد تنها براي يک ماه شيشه را استريل مي کنند در حاليکه ديگران براي دو سال استريل مي کنند. با پزشک خود مشورت کنيد تا نظر تخصصي درباره زماني که بايد شيشه شير را عوض کنيد به دست آوريد.

وسايل فرعي مورد نياز
شيشه شور. اين آيتم ضروري براي تميز نگه داشتن شيشه شير است.

حمل کننده شيشه شير عايق شده. شير را در دماي مطلوب زماني که بيرون هستيد نگه مي دارد. اين حمل کننده ها تک بسته اي تا چهار بسته اي هستند.

گرم کننده هاي شيشه شير. يک وسيله فرعي آشپزخانه که کمک مي کند مطمئن شويد که شير را در دماي عالي براي کودک خود آماده مي کنيد.

استريل کننده هاي شيشه شير. از آنجايي که شيشه شير هاي نوزادان بايد هميشه استريل باشد، استريل کننده شيشه شير يک ابزار مفيد است و جايگزين آساني براي جوشاندن آب با گاز است.

نگهدارنده شيشه شير. نگهدارنده شيشه شير خوب يا درخت شيشه شير مي تواند به شما در خشک کردن و نگه داشتن شيشه شير ها به صورت آسان مابين تغذيه ها کمک کند.

راهنمايي کلي
با گزينه هايي شروع کنيد که با سبک زندگي و فلسفه زندگي شما تناسب داشته باشد اما انعطاف پذير باشد و ترکيب هاي سر شيشه و شيشه شير مختلف را امتحان کنييد. هيچ دليلي براي اجبار چيزي که موثر نيست وجود ندارد. در انتها, گزينه مورد نظر شما گزينه اي است که کودک شما بيش از همه آنرا مي پذيرد. مسئله مهم ديگري که بايد در ذهن داشته باشيد: هيچ چيز بيش از شيشه شيري که نشتي دارد اعصاب را خرد نمي کند بنابراين مطمئن شويد که بندي که انتخاب مي کنيد به خوبي شيشه شير را مهر و موم مي کند.
منبع: ني ني بان