نکاتی برای داشتن بهترین طراحی وب سایت، متناسب با بودجه شما

صاحب هر کسب و کاري هر چند کوچک، در نهايت متوجه مي شود که به يک وب سايت براي تجارت خود نياز داشته، اما اينکه طراحي وب سايت خود را از کجا بايد شروع کند، مي تواند به خودي خود يک چالش باشد. کافي است افراد بخواهند فقط درک ساده اي از زبان ويژهء فني طراحي وب سايت و تمامي گزينه هاي آن را بدانند که در اين صورت براي آنها بسيار گيج کننده خواهد بود.

اما با آماده سازي صحيح در زمان کوتاه مي توانيد وب سايت موثر و ساده اي براي کسب و کار کوچک خود مهيا سازيد.

بررسي طراحي وب سايت رقبا

در وهله اول براي شروع پروژهء طراحي وب سايت خود بايد به بررسي وب سايت هاي رقباي خود بپردازيد که در زمينهء کاري شما مشابه هستند. بايد بدانيد مشتريان بالقوه، وب سايت شما را نسبت به وب سايت هاي ديگر رقبا چگونه مقايسه مي کنند.
همچنين مي خواهيد بدانيد براي طراحي وب سايت خود، اساس استاندارد تعداد صفحات چه ميزان بوده و يا نوع اطلاعات موجود در وب سايت چگونه بايد باشد تا در نگاه عمومي افراد، مناسب و راحت به نظر بيايد.
به عنوان مثال اگر رقباي شما داراي وب سايت بزرگي باشند که داراي ويژگي هاي تعاملي زيادي نيز مي باشد، احتمالاً شما هم مي خواهيد با آن وب سايت قابل مقايسه باشيد. و اگر وب سايت رقباي شما يک وب سايت کوچک و ساده باشد، سپس خواهيد فهميد که نيازي به اين همه شلوغ کاري نيست!

آماده سازي اطلاعات براي طراحي وب سايت

قبل از ملاقات با طراح به جهت طراحي وب سايت خود، به جمع آوري چند نمونه از وب سايت هاي رقباي خود که طراحي آنها را ديده ايد، بپردازيد. و فهرستي از تمايلات خود و يا چيزهايي که در طراحي وب سايت رقباي خود نپسنديده ايد، ايجاد نماييد.
در صورت داشتن هرگونه جزوه و يا بروشور در مورد کسب و کار خود، آن را براي طراح وب سايت خود نيز آماده نماييد و به طراح وب سايت خود نشان دهيد.
براي طراحي وب سايت خود، برخي از رنگهايي که مورد پسند شماست و يا اگر ايده اي از بعضي طرح هايي که دوست داريد را در نظر گرفته و در صورت داشتن موفقيت و کسب جوايز هر حرفه اي و يا هر گونه وابستگي هاي مهم حرفه اي تمامي اين اطلاعات را گرد هم آورده تا احتمالاً در طراحي وب سايت شما به عنوان ويژگي هاي شما در وب سايت تان استفاده شود.

آيا طراحي وب سايت شما نياز به يک سيستم مديريت محتوا داريد؟

يکي از تصميمات مهمي که بايد براي طراحي وب سايت خود بگيريد اين است که آيا نياز به سيستم مديريت محتوا در طراحي سايت خود داريد يا نه؟
سيستم مديريت محتوا معمولاً براي طراحي وب سايت هاي بزرگتر استفاده مي شود و براي کنترل متن و محتوا، ويدئو ها و عکس ها و غيره مي باشد. سيستم مديريت محتوا به وب سايت شما اجازه مي دهد تا به راحتي مطالب وب سايت خود و اطلاعات آن را تغيير داده و يا به روزرساني نماييد.
اين روش براي وب سايت هايي مناسب است که به عنوان مثال اغلب، تصاوير و اطلاعات به وب سايت اضافه مي شود و يا آرشيو خبرنامه بايد دائماً نگهداري و به روزرساني شود.
اگر پيش بيني مي کنيد که تغييرات زيادي در وب سايت شما ايجاد مي شود، سيستم مديريت محتوا در صرفه جويي زمان و پول به شما کمک زيادي مي کند.
با سيستم مديريت محتواي وب سايت، صاحبان وب سايت مي توانند بدون اينکه منتظر طراح وب سايت خود و يا مدير وب سايت براي انجام تغييرات باشند، هرگونه تغييري که لازم است در وب سايت خود به شخصه انجام دهند.
اين مورد يک ويژگي بسيار مهم مي باشد زيرا به شما اجازه مي دهد که در وب سايت خود در هر زماني ويرايش نماييد؛ بنابراين شما امکان ارائه امکانات بهتر در وب سايت به مشتريان را خواهيد داشت. اين سيستم مي تواند هزينه هاي پرداختي شما را کم کرده و پول شما را ذخيره نمايد! زيرا ديگر مجبور نيستيد براي به روزرساني وب سايت خود به طرح وب سايت خود پول پرداخت نماييد.
به طور معمول، وب سايتي که داراي بيش از 15 صفحه مي باشد، کانديداي مناسبي براي استفاده از سيستم مديريت محتوا در طراحي وب سايت مي باشد.
وجود اطلاعات بيشتري در وب سايت شما در واقع به شانس بيشتري براي نگهداري و به روزرساني در وب سايت شما نياز دارد. و اگر وب سايت شما کمتر از 15 صفحه مي باشد احتمالاً ديگر نيازي به سيستم مديريت محتوا در طراحي وب سايت خود نداريد.

تصميم گيري در مورد اينکه در طراحي وب سايت شما چه نوع ويژگي هايي وجود داشته باشد و داراي چه امکاناتي باشد و تا چه حد بزرگ باشد نيز به شما اين امکان را مي دهد که بتوانيد براي کسب و کار کوچک خود بهترين طراحي وب سايت را انجام دهيد.