نکاتی در مورد پروسه حمل و نقل بار

طي مقالاتي که قبل بر روي سايت قرار داده شد اطلاعات لازم براي سهولت درانجام مراحل بسته بندي لوازم و مراحل قبل از شروع جا به جايي اثاثيه ، براي شما مشتريان عزيز شرح داده شد ؛
حال نوبت به آن رسيده تا نکاتي چند در مورد خود پروسه جا به جايي و حمل و نقل بار را متذکر شويم تا شما عزيزان در انجام صحيح اين مراحل نيز دقت کافي را به کار برده و از به سلامت رسيدن وسايل و اسبابتان به مقصد اطمينان کامل پيدا کنيد و جاي هيچ گونه استرس براي شما باقي نماند .

الف) دقت کامل داشته باشيد که راننده اي که قصد حمل وسايل شما را تا مقصد مورد نظرتان دارد بايد به صورت کامل از نوع بار شما با خبر باشد تا با توجه به نوع بار نحوه ي بارگيري را مشخص کرده و به چگونگي کنترل مهار بندي اثاثيه شما کاملا آگاه باشد .
ب) نکته ي دوم اين است که راننده و کمک راننده بايد در حين انجام باربري جايي بايستند که براي کارگر هاي حمل بار به سمت ماشين مزاحمتي ايجاد نکنند و همچنين خودشان هم به علت سهل انگاري دچار آسيب ديدگي نشوند و کار اتوبار شما طولاني يا متوقف نشود .

ج) توجه داشته باشيد که راننده ي ماشين حامل اسباب و اثاثيه شما موظف است تا در صورت وقوع هر توقف يا ترمز ناگهاني همچنين پيش از تخليه وسايل شما در مقصد مهار بار هاي شما را کنترل کرده و از محکم بودن اتصالات آن اطمينان کامل حاصل کند تا حتي کوچک ترين احمال آسيب ديدگي هم براي وسايل شما وجود نداشته باشد.

د) نکته ي حائز اهميت ديگر که شما بايد به آن دقت داشته باشيد اين است که راننده حمل کننده بار شما بايد به طور منظم و مرتبا پس از طي هر 80 کيلومتر از مسير ، اثاثيه شما را بازبيني کند و از سلامت سيستم مهار بار ها مطمئن شود و اگر در مهار بندي وسايل شما نقصي مشاهده کرد سريعا به طور مجدد سيستم مهار بار هايتان را تنظيم کند و از منحرف نشدن وسايل شما در ادامه مسير اطمينان حاصل کند.

و در پايان توصيه به شما مشتريان عزيز اين است که :
اگر در زمان تخليه اثاثيه تان از ماشين باري متوجه اين نکته شديد که قيد و اتصالات بار ها از شرايط مناسبي برخوردار نيست به طور مثال : وسايل از جاي اوليه شان منحرف شده يا صدمه ديده اند و قيد ها و تجهيزات مهار بارتان جابه جا شده اند ، حتما بايد راننده را ملزوم کنيد اين امر را به شرکت يا موسسه حمل و نقل مربوطه اطلاع رساني کند تا هماهنگي مراتب براي ارائه بهترين خدمات به شما صورت گيرد.