نکات مهم پس از اتمام انتقال وسایل

پس از اين که جا به جا شديد ، تصور نکنيد همه چيز تمام شده است . تا کشيدن يک نفس راحت چند مرحله ديگر باقي مانده است . اگر با برنامه ريزي و نظم پيش برويد کار ها به سرعت پيش مي رود . اتوبار
1. هر يک از بسته ها را به محض ورود به خانه در جايي که به آن تعلق دارد قرار دهيد ، براي مثال : اگر جعبه اي را که مربوط به آشپزخانه است در اتاق خواب باز کنيد ، کارتان دو برابر مي شود و ممکن است بعضي از وسايل تان هم گم و گور شوند .
2. از وسايل برقي و بزرگ خانه براي مرتب کردن اتاق ها استفاده کنيد
3. باز کردن در کارتن هاي ظرف و ظروف ، لباس و کتاب را به آخرين مرحله موکول کنيد
4. از هر يک از اعضاي خانواده بخواهيد تا وسايل شخصي اش را از ميان کارتن ها پيدا کرده و خودش آن ها را مرتب کند . به اين ترتيب کار ها سريع تر پيش مي رود .
5. پس از باز کردن هر يک از جعبه ها ، روزنامه ، کاغذ ، چسب و کارتن را سريع دور بريزيد تا فضاي خانه درهم ريخته نشود و سريع تر بتوانيد به کار هايتان نظم دهيد .

خب به شما خسته نباشيد ميگوييم :)
حالا که اسباب کشي تان تمام شده ، نوش جان کردن يک فنجان چاي ديشلمه را فراموش نکنيد .
نوشيدن يک فنجان چاي بابونه هم خالي از لطف نيست ، اين چاي به دليل اين که خاصيت آرامش بخشي دارد مي تواند شما را از استرس دور کند و خستگي ها را از تن تان به در کند .