چگونگی تزریق آنتی اسکالانت

ميزان تزريق انواع مواد ضد رسوب آب بستگي به پارامترهايي همچون آناليز آب، ميزان دبي، دما،pH، ميزان ريکاوري سيستم، منبع آب، نوع ممبرين و نحوه آرايش ممبرين‌ها دارد. به طور معمول ميزان تزريق آنتي اسکالانت‌ها در محدوده 1 اليppm 6مي‌باشد.

معمولاً مشکلاتي که در اثر لايه گذاري شيميايي (Scaling) در فيلترهاي غشايي به وجود مي‌آيد، عبارتند از:

کاهش کيفيت و مقدار جريان آب عبوري.
افزايش افت فشار و فشار مورد نياز و مصرف انرژي و هزينه ناشي از آن.
شست و شوهاي بيشتر و با فواصل زماني کمتر براي بهبود عمليات که منجر به کاهش عمر مفيد غشاها و افزايش هزينه مي شود.
از کارافتادگي هاي مکرر و بلند مدت.
پارگي و گسيختگي غشا در برخورد با کريستال‌هاي رسوبي نوک تيز
يکي از راهکارهاي مفيد براي جلوگيري از بروز مشکلات ذکر شده، استفاده از آنتي اسکالانتها مي‌باشد.