کمک خدمات مجالس عروسی به برگزاری مراسم عروسی

اصلا برای چه به تشریفات مجالس مراجعه کنیم؟ تشریفات مجالس چه کارهایی برای ما انجام میدهد؟

۱- زمانبندی وظایف عروس داماد قبل از جشن عروسی
۲- مدیریت ارتباط تشریفات مجالس وخدمات مجالس با توجه به سلایق عروس داماد و ارتباط آن با باغ یا سالن انتخابی
۳- مشاوره در زمینه انتخاب باغ و سالن انتخابی با توجه به تاریخ مراسم ،تعداد میهمانها، سبک مراسم مورد نظر عروس و داماد و بودجه در نظر گرفته شده میباشد.
۴- دیزاین مراسم با توجه به شخصیت و روحیات عروس و داماد
۵- پیشنهاد گروه موزیک مراسم عروسی با توجه به روحیات خلق خو ، سن عروس داماد و بودجه عروس داماد
۶- انتخاب گروه فیلم برداری با توجه به تاریخ مراسم ،شرایط باغ و سالن انتخابی،سلیقه عروس داماد برای انتخاب لکیشن فیلم برداری و عکاسی و همچنین بودجه در نظر گرفته شده
۷- پیشنهاد سفره عقد عروس داماد
۸- راهنمایی در زمینه انتخاب عاقد و برگزاری مراسم عقد در روز مراسم که میتواند به صورت سوری یا حقیقی
۹- راهنمایی در زمینه اجاره ماشین عروس ، گل آرایی دسته گل و ماشین عروس
۱۰- انتخاب و معرفی فروشگاه های ایده آل در زمینه چاپ کارت مدعووین
۱۱- معرفی شرکتهایی که در زمینه خدمات مسافرتی و گردشگری فعالیت دارند
۱۲- معرفی مزون های لباس عروس و داماد
۱۳- معرفی آرایشگاه عروس و داماد
۱۴- معرفی و مشاوره در زمینه انتخاب بهترین قنادی ها
۱۵-زمانبندی و ظایف عروس و داماد و لیست کارهایی که عروس داماد برای روز مراسم و در ساعت مقرر باید انجام بدهند.

با سپردن میزبانی مراسم عروسیتان به یک موسسه تشریفات مجالس مناسب با خیال راحت به شادیتان بپردازید

منبع: بانک تشریفات مجالس