چه کسانی به SEO احتیاج دارند؟

هر وب سايتي که به سوي تجارت و بازرگاني حرکت مي کند، بايد صفحات وب خود را براي موتورهاي جستجو بهينه سازي کند. هدف نهايي يک وب سايت جلب کاربران اينترنتي مي باشد، و مطالعات نشان داده است که پهنه عظيمي از کابران اينترنتي وب سايت ها را در موتورهاي جستجوي پيدا کرده اند. اگر شرکت شما نظر به ساخت يک وب سايت جديد و يا به روز کردن وب سايت قديمي خود را دارد بايد توجه داشته باشيد که براي پيشرفت بايد SEO را در الويت قرار دهيد. به خاطر داشته باشيد که SEO شما را به مسابقه بزرگ مي برد و شما را در بازار معرفي ميکند.