سیسمونی کودک، رنگ های شاد انتخاب کنیم

دکتر « بهروز دولتشاهي » داراي دکتراي روان شناسي باليني و عضوهيات علمي دانشگـاه توانبخشي گفت : کودکان در محيط با رنگ هاي خام مثل آبي و قرمز شادماني و هيجانات بالاتري دارند و اغلب به هنـگام شاد بودن از اين رنگ ها در نقـاشي هاي خود استفاده بيشتري مي کنند .
همچنين به هنگام ناراحتي نيز بيشتر از رنگ هاي غيرخامي مثل خاکستري و مشکي استفاده مي کنند. سيسموني

دکتر دولتشاهي ادامه داد : توصيه مي شود تا براي کودکاني که جنب و جوش و فعاليت زيادي دارند کمتر از رنگ هاي قرمز و بنفش در محيط و لباس هايشان استفاده شود و بيشتر از رنگ هايي مثل آبي و صورتي و رنگ هاي روشن تر استفاده گردد.

گفتني است ؛ دکتر « مريم علمدار » متخصص اعصاب و روان در رابطه با علت تاثير رنگ ها نيزگفت: امواج نوري حاصل از رنگ ها الگوي خاصي دارند که منجر به رفتارهاي خاص مي شود که در واقع در مغز به هنگام دريافت يک سري امواج با طول موج خاص ايجاد يک حس خاص و يا نياز به ارضاي حس خاص بروز مي کند.

دکتر علمداري ادامه داد : رنگ ها بر روي تونيسيته عضلاني اثر مي گذارند . براي مثال رنگ قرمز سبب افزايش تونيسيته مي شود در حالي که رنگ آبي با کاهش ضربان قلب و تونيسيته پايين عضلات ، سبب حس آرامش در کودکان مي گردد .
منبع: ني ني بان