نورپردازی در غرفه نمایشگاهی

مسئله مهم که در مورد نور پردازي بايد توجه شود اين است که بيش از حد ظاهر شدن اشيا با درجه نور زياد مي تواند اثر مخرب جبران ناپذيري را باعث گردد.
عکس ها، تکه روزنامه ها و پارچه ها بعد از يک ماه زير نور شديد بودن خشک شده و رنگ خود را از دست مي دهند. واحد اندازه گيري روشنايي لوکس(lux) است. دستگاه اندازه گيري شناخته شده به عنوان نور سنج مي تواند نسبتا ارزان از فروشگاه هاي الکتريکي خريده شود. مي توان نورپردازي نمايشگاه به ترتيب زير مديريت نمود :

محدود کردن زمان قرار گرفتن اشيا به صورت بدون محافظ در نور شديد
کاهش دادن سطح لوکس روشنايي الکتريکي به 100 لوکس توسط يک سيستم تاريک کننده و نور سنج
کاهش ميزان نور طبيعي با استفاده پرده يا فيلم UV درست مقابل پنجره ها.
با رعايت نکات فوق مي توان در نمايشگاه به طراحي فضاي اصلي نمايشگاه و نيز غرفه ها با استاندارد لازم پرداخت تا بازديد کننده بيشترين بهره را از بازديد اشيا و محصولات موجود در نمايشگاه ببرد. ساخت غرفه