نکات مهم به هنگام اسباب کشی

اتوبار - براي راحت تر انجام شدن فرآيند اسباب کشي شما به ارائه نکاتي مهم در اين زمينه ميپردازد :

1. پيشنهاد مي شود سري به انباري بزنيد و کارتن لوازم برقي را پيدا کنيد.
2. اگر جعبه وسايل شکستني را دور نريخته ايد قبل از بسته بندي اصلي آن ها را در جعبه خودشان قرار دهيد تا خيالتان راحت تر شود .
3. کار را از خرده ريز ها شروع کنيد
4. اگر در خانه پلاستيک حباب دار داريد حتما ظروف شکستني و گران قيمت را درون آن ها بپيچيد تا آسيب نبينند . در غير اين صورت از روزنامه يا پارچه استفاده کنيد .
5. از کارتن هاي سالم براي بسته بندي استفاده و اطراف آن را با چسب چسب کاري محکم کنيد .
6. حتما با ماژيک مشکي روي هر بسته وسايل داخل آن را بنويسيد تا در خانه جديد سر در گم نشويد .
7. تعداد جعبه ها و وسايل داخل آن ها را نيز جداگانه يادداشت کنيد .
8. گلدان ها را به صورت جداگانه در جعبه اي بزرگ قرار بدهيد و برگ هاي آن را با پلاستيکي سوراخ دار بپوشانيد .
9. يک ماه قبل از اسباب کشي به فکر خالي کردن يخچال باشيد تا در زمان اسباب کشي کسي از اقوام يا آشنايان را پيدا کرده باشيد تا بتوانيد مواد فاسد شدني تان را تا اتمام کار اسباب کشي بري مدتي داخل يخچال آن ها قرار بدهيد.