نکات مهم قبل از اسباب کشی

به محض ورود به خانه جدید مشکلات رو می شوند پس باید:
1- تصمیم گیری درباره قرارگیری لوازم در جای جای خانه مشکل اول است، پس باید قبل از حمل و نقل اثاثیه منزل به خانه جدید باید به خوبی تصمیم بگیرید که چه چیزی را در کجا قرار خواهید داد و در زمان تخلیه بار به کارگران باربری دقیقا بگویید که لوازم را کجای خانه قرار دهند تا بعدا خودتان با دقت بیشتری آن ها را در سر جای خود فیکس کنید. اگر از قبل برای محل قرارگیری اسباب خود تصمیم نگیرید مجبورید به کارگران بگویید که هر کجا جای خالی پیدا کردند وسایل را تلمبار کنند و بعدا جابجایی این لوازم بسیار زمان بر و سخت خواهد بود.
2- قبل از اینکه تلفن را بردارید و با اتوبار تماس بگیرید سری به مکان جدید بزنید و از وضعیت موکت یا سرامیک آن آگاه شوید و اگر نیاز به تعویض یا شستشوی موکت یا سرامیک در اسرع وقت این کار را انجام دهید چون امکان ندارد بعد از قرارگیری لوازم منزل بتوان این کارها را انجام داد.
3- باز هم قبل نقل مکان کمد های دیواری را بررسی کنید و اگر نیاز است تعدادی کشو و طبقه به آن ها اضافه کنید تا بعدا مجبور نشوید لوازم را در اتاقی انبار کنید تا این کار ها را انجام دهید و باید گرد و خاک به وجود آمده از این کار را از روی لوازم پاک کنید.