از اسباب بازي‌ها غافل نشويد

گاهي پدر ومادرها آنقدر براي خريد اسباب بازي و امكانات سرگرمي بچه‌ها ولع دارند كه فراموش مي‌كنند «همبازي» مهم‌تر از اسباب بازي است. بسياري از اسباب بازي‌هايي كه از زمان خريد سيسموني براي بچه‌ها تهيه مي‌شود، ماهيت غيرفعالي دارند كه با هزينه يك باتري، به جاي رشد مهارت‌هاي بچه‌ها آنها را تبديل به تماشاچي مي‌كنند. خطر خريد اين اسباب بازي‌ها براي رشد هوش و مهارت بچه‌ها بسيار زياد است. اگر به طبقه اسباب بازي سيسموني‌هايي كه گاهي ابزار فخرفروشي بزرگ‌ترها مي‌شود نگاه كنيد، اسباب بازي‌هايي را مي‌بينيد كه لباسش، آهنگي كه مي‌خواند، رفتار مثلا بامزه‌اي كه مي‌كند و... بدآموزي‌هاي فراواني را در آينده به كودك منتقل مي‌كند كه حتي با فرهنگ خانواده نيز هماهنگ نيست. باربي‌هايي كه لباس عريان دارند يا حتي با عروسك جنس مخالفي طراحي شده‌اند، گاهي تصوير الگويي را به كودك مي‌دهند كه تحقق آن، كابوس پدرو مادرهاست.همچنين اگر اسباب بازي گران قيمتي بخواهد تبديل به نگراني والدين شود كه «نكنه خراب كني !» و تبديل به تقاضاي دائم كودك شود كه «ميدي باهاش بازي كنم؟» بر كيفيت روابط بچه‌ها و والدين اثر نامطلوب مي‌گذارد.
منبع: ني ني بان