هزينه بچه در ماه، چطور پایین می آید؟

بودجه خوبي در اختيار نداريد؟ خودتان را ناراحت نکنيد. راههاي زيادي براي صرفه جويي و پس انداز وجود دارند. همه به طور مادرزادي پس اندازکننده هاي خوبي نيستند. ولي اگر بچه داريد، بايد بدانيد که چگونه بودجه لازم براي نگهداري و بزرگ کردن او تهيه کنيد. اين راهکارها براي پس انداز و صرفه جويي در هزينه هاي مربوط به بچه داري توصيه شده است.

?. از برندهاي کلي و ارزان تر خريد کنيد. واقعا مارک لباس بچه خيلي تفاوت ايجاد مي کند؟ او فقط چند ماه آن لباس ها را مي پوشد.
?.خانه را طوري آماده کنيد تا از بروز هرگونه سانحه درخانه براي بچه جلوگيري شود. دراين صورت مي توانيد در هزينه هاي پزشکي صرفه جويي کنيد.
?. شکم بند استفاده کنيد. اين شکم بند ها را مي توانيد روي شلوارهايتان بپوشيد و با اين شيوه در مورد لباس هاي مخصوص دوران بارداري هزينه مي کنيد.
?. درمورد خريد لباس هاي زمان بارداري تا زمانيکه واقعا به آنها نياز داريد، صبر کنيد. فقط به خاطر اينکه هيجان بارداري داريد، اين لباس ها را نخريد
?. لباس هاي دوران بارداري را قرض بگيريد. شما فقط براي چند هفته آنها را برتن مي کنيد. دوستي پيدا کنيد که حاضر به قرض دادن آنهاست.
?. لباس هاي بچه را براي بچه هاي ديگر خود نگه داريد. اگر بچه ديگر نمي خواهيد، لباس ها را براي کمک به افراد مستمند دهيد.
?.سعي کنيد از خانه کار کنيد. خيلي از مادرها مي توانند کار پاره وقت را با نگهداري از بچه تنظيم کنند. دراين صورت پول پرستار نمي دهيد و مي توانيد درآمدي هم داشته باشيد.
?. قبل از باردار شدن، وضعيت بيمه خود را معين کنيد و حتما شرايط بيمه را براي خانم هاي باردار بپرسيد.
?.قبل از بارداري، وزن کم کنيد. چاقي ممکن است هزينه هاي پزشکي شما و خطر به مشکل خوردن بارداري را افزايش دهيد.

??. از کهنه به عنوان پوشک استفاده کنيد. ولي بايد خودتان آنها را بشوئيد تا صرفه جويي کنيد.

??. اسباب بازي ها و وسايل قديمي خود را هديه کنيد. اين راه خوبي براي پس انداز خواهد بود.
??. پدها و زيراندازهاي قابل شست و شو بخريد. پدهاي يک بار مصرف خيلي گران هستند.
??. بودجه اي تعيين کنيد و براساس آن پيش برويد. اگر متوجه هزينه هاي خود هستيد، آن را تحت کنترل قرار دهيد.
??. چيزهاي بادوام بخريد. چيزهايي تهيه کنيد که مي توان آن ها را نسل به نسل يا حداقل از بچه اي به بچه ديگر انتقال داد.
??. از قسمت حراج خريداري کنيد. مي توانيد خيلي از وسايل بچه را با قيمت ارزان بخريد.
??. شکي نيست که کوپن يا بن ها مي توانند صرفه جويي زيادي در هزينه هاي شما بکنند.
??. يک قلک داشته باشيد. مي توانيد هرازگاهي پول هاي که دستتان مي آيد را درآن بريزيد و شايد با همين روش بتوانيد يک سفر درآينده اي نزديک برنامه ريزي کنيد.
??. قبل از خريدن، مطمئن شويد که به چيزي نياز داريد. خيلي از پدر و مادرهايي که براي اولين بار بچه دار مي شوند، در مورد خريد خيلي از چيزهاي غير ضروري حرف مي زنند.
??. احساساتي نشويد.البته گفتن اين حرف خيلي راحت است. براي اينکه وقتي هورمون هاي بارداري فعاليت خود را شروع مي کنند، کنترل احساسات راحت نيست. بهرحال وقتي خيلي احساساتي هستيد، خريد نکنيد.
??. مذاکره کنيد. مي توانيد همه وسايل اتاق بچه را از يک مغازه بخريد تا بتوانيد تخفيف خوبي روي آن بگيريد.
??. موقع سيسموني بچه، ديگران اسباب بازي و لباس و وسايل زيادي براي شما مي آورند. براي خريد وسايل بچه تا موقع سيسموني صبر کنيد. مي توانيد بعد از سيسموني، هرچه لازم داريد تهيه کنيد.
??. يادتان باشد براي چه کسي خريد مي کنيد. اسباب بازي هايي که فقط خودتان دوست داريد نخريد. آنچه بچه دوست دارد بخريد.
??. بهترين پوشک ها را بخريد. پوشک هاي برندهاي معروف ممکن است خيلي گران باشند ولي مي توانيد پوشک هاي با دوام تهيه کنيد که موجب کثيف شدن لباس هاي بچه هم نمي شوند.
??. دوقلو داشتن لزوما به معناي خريد دوتا از هرچيز نيست. دراين گونه موارد از هرچيزي دو تا نخريد.
??. حمام مخصوص استحمام بچه ضرورتي ندارد. بچه ها خيلي زود بزرگ مي شوند. سينک مي تواند جاي مناسبي براي حمام کردن او در ماههاي نخست باشد.
?? .از ديگران مشورت بخواهيد. از مادران ديگر بخواهيد درمورد کارهايي که براي کاهش هزينه ها کرده اند، به شما پيشنهادهايي بدهند.
منبع: ني ني بان