کارت بازرگانی و کاربردهای آن

تعریف کوتاهی از کارت بازرگانی
کارت بازرگانی در واقع یکی از نمونه مجوزهایی است که به تجار داده می شود و برای آن ها صادر می شود که به آن ها در امر تجارت اجازه داده می شود که به صورت خارجی به تجارت بپردازند! و البته باید در این نوع تجارت قوانینی را رعایت کنند

کارت بازرگانی
کارت بازرگانی برای افراد خاص یعنی حقیقی و برای شرکت های خاص یعنی برای حقوقی صادر می گردد و توسط آن اجازه تجارت خارجی داده می شود. این کارت درست بعد از صدور آن به مدت یک سال اعتبار دارد و بعد از یکسال مجددا باید به تهیه یک کارت دیگر و یا تمدید آن مبادرت ورزند.
از کارت بازرگانی چه استفاده هایی می شود
به طور خلاصه می توان گفت که از این کارت برای ثبت سفارش اجناس و کالاهای متعدد و متنوع و البته ترخیص کالا ها استفاده می شود. حتی برای وارد کردن اجناس از مناطق آزاد هم کارت بازرگانی کارایی دارد و می تواند این روند را سهل کند.
از کارت بازرگانی به منظور مبادرت در حق العکل کاری در گمرک نیز استفاده می شود. اگر بخواهید برای شرکت خود یک برند خارجی تهیه کنید تنها روش آن این است که برای ثبت برند و این نام ( غیرفارسی) از کارت بازرگانی استفاده کنید.
کارت بازرگانی را از کجا باید تهیه کرد
برای اینکه شرکت های تعاونی، بتوانند کارت بازرگانی دریافت کنند باید بدانند که این کارت تنها از اتاق های تعاون صادر می شود. ضمن این باید بدانید که می توانید به راحتی از طریق سامانه های اینترنتی، کارت را ثبت نام کنید و دریافت کنید! از نمونه کارت های بازرگانی که کار ها را این روزها بسیار آسان کرده است می توان به کارت های بازرگانی هوشمند اشاره کرد که تمام کارت ها در حال هوشمند سازی شدن می باشند و به زودی تمام کارت ها به صورت مجازی و هوشمند خواهند شد!