پستانک و پوسیدگی دندان ها

سيسموني - حتما شما هم ديده ايد که برخي مادرها وقتي پستانک کودکشان روي زمين مي افتد آن را بر مي دارند، در دهانشان مي گذارند تا احيانا تميز شود و بعد آن را در دهان کوچولويشان مي گذارند، ولي دندانپزشکان به شدت با اين کار مخالف اند چون با اين کار باعث پوسيدگي دندان هاي شيري مي شوند.
دکترغلامحسين رمضاني، عضو هيات مديره انجمن دندانپزشکان کودکان ايران مي گويد: «ميکروب هاي مولد پوسيدگي در کنار مواد قندي و تغذيه نامناسب به مرور زمان پوسيدگي هاي شديد دنداني را به دنبال مي آورد.»
هم زمان با رويش دندان ها در کودکان، ميکروب هاي پوسيدگي زا نيز در دهان شروع به فعاليت مي کنند که هر چه اقدامات بهداشتي ضعيف تر باشد، اين ميکروب ها فعاليت بيشتري خواهند داشت.
دکتر رمضاني با اشاره به اين باورهاي غلط در خصوص بهداشت دهان و دندان مي افزايد: «برخي از مادران نکات بهداشتي دهان و دندان کودک را به خوبي رعايت نمي کنند و در مواردي نيز با گذاشتن پستانک يا قاشق در دهان کودک به منظور تميز کردن آن، عملا ميکروب هاي پوسيدگي زا را وارد دهان او مي کنند.»

اين متخصص در دندانپزشکي کودکان يادآور شد: «مشاهده شده است کودکاني که مادران آنها از وضعيت بهداشتي مناسبي برخوردار نيستند، ? برابر بيشتر از ساير کودکان دچار پوسيدگي هاي دنداني مي شوند.»
منبع: ني ني بان