افزایش چشمگیر ثبت شرکتهای جدید در قبرس

بنابر آمار اعلام شده از سوی این سازمان، در ماه اول سال جاری ، از میان ۴۱۶ شرکتی که منحل شدند، ۳۱۴ شرکت داوطلبانه به کار خود پایان دادند اما در ماه اول سال ۲۰۱۰ ، ۲۹۰ شرکت منحل شد که ۲۳۲ انحلال به صورت داوطلبانه انجام شد.
همانطور که گفته شد تا اواسط ماه آوریل ۲۰۱۱ ، ۹۴۷۳ مورد جدید در سازمان ثبت شرکتها به ثبت رسیده است که ۸۷۹۳ مورد از این ثبتها مربوط به شرکتهای جدید داخلی ، ۶۴۹ مورد مربوط به نامهای تجاری جدید و ۳۴ مورد مربوط به شرکتهای خارجی است.
بنا بر آمار سازمان ثبت شرکتها ، در سال ۲۰۱۰ در مجموع ۲۰۷۸۵ مورد ثبت(۱۹۲۷۸ شرکت جدید ، ۱۴۱۲ ثبت نام تجاری جدید و ۸۶ شرکت خارجی جدید) در این سازمان صورت گرفته است در حالیکه تعداد ثبتهای انجام شده در سال ۲۰۰۹ ، ۱۷۷۴۹ مورد ( ۱۶۱۰۱ مورد آن مربوط به شرکتهای جدید ،۱۵۷۵ نام تجاری جدید و ۷۳ شرکت جدید خارجی) بود.
اسپیروس کوکینوس درباره این آمار به خبر گزاری سی ان ای گفت که این آمار و ارقام ، افزایش چشمگیر ثبت شرکت و عملیاتهای دیگر این سازمان را به وضوح نشان می دهد .
کوکینوس نسبت به ماههای باقیمانده سال جاری بسیار خوش بین است و معتقد است که میزان ثبت شرکتهای جدید در نیمه دوم سال رشد بیشتری خواهد داشت.
او گفت:" این سازمان در ماه می سال گذشته ،سیستمهای خود را ارتقاء داد و از آن پس توانست بسیار کارآمد تر و سریعتر از قبل عمل کند. این ارتقاء سیستم باعث شد که عملیات ثبت یک شرکت جدید ظرف مدت دو روز کاری به پایان برسد و در موارد ضروری و موجه ، این عملیات ظرف مدت یک روز انجام شود.