وظایف مرتبط با تشریفات مجالس وخدمات مجالس

در اينجا ميخواهيم توضيحاتي در مورد تشريفات مجالس و خدمات مجالس و وظايف شرکت بر گزارکننده صحبت کنيم تا شايد کمکي به شما زوج هاي گرامي در برگزاري هر چه بهترشدن رويايي ترين روز زندگيتان يعني برگزاري جشن عروسي کرده باشيم.
تعريف کلي تشريفات مجالس عروسي يعني مديريت يکپارچه برگزاري مراسم عروسي درسطوح مختلفي همانند:
1- زمانبندي وظايف عروس داماد قبل از جشن عروسي
2- مديريت ارتباط تشريفات مجالس با توجه به سلايق عروس داماد و ارتباط آن با باغ يا سالن انتخابي
3- مشاوره در زمينه انتخاب باغ و سالن انتخابي با توجه به تاريخ مراسم تعداد ميهمانها سبک مراسم مورد نظر عروس و داماد و بودجه در نظر گرفته شده
4- ديزاين مراسم با توجه به شخصيت و روحيات عروس و داماد که شامل:جايگاه و…
5- پيشنهاد گروه موزيک مراسم عروسي با توجه به روحيات خلق خو ، سن عروس داماد و بودجه عروس داماد
6- انتخاب گروه فيلم برداري با توجه به تاريخ مراسم ،شرايط باغ و سالن انتخابي،سليقه عروس داماد براي انتخاب لکيشن فيلم برداري و عکاسي و همچنين بودجه در نظر گرفته شده
7- پيشنهاد سفره عقد عروس داماد
8- راهنمايي در زمينه انتخاب عاقد و برگزاري مراسم عقد در روز مراسم که ميتواند به صورت سوري يا حقيقي
9- راهنمايي در زمينه اجاره ماشين عروس ، گل آرايي دسته گل و ماشين عروس
10- انتخاب و معرفي فروشگاه هاي ايدآل در زمينه چاپ کارت مدعووين
11- معرفي شريکتهايي که در زمينه خدمات مسافرتي و گردشگري فعاليت دارند
12- معرفي مزون هاي لباس عروس و داماد
13- معرفي آرايشگاه عروس و داماد
14- معرفي و مشاوره در زمينه انتخاب بهترين قنادي هاي پايتخت
15-زمانبندي و ظايف عروس و داماد و ليست کارهايي که عروس داماد براي روز مراسم و در ساعت مقرر بايد انجام بدهند