شركت سهامی بورس به ثبت رسید

مدیر عامل شركت بورس گفت: شركت سهامی بورس روز چهار شنبه گذشته در اداره ثبت شركتها به ثبت رسید. علی رحمانی اظهار داشت : روز چهار شنبه گذشته نام شركت سهامی بورس با شماره ۲۸۶۵۰۲ در اداره ثبت شركتها درج شد و این اقدام مطابق قانون در روزنامه رسمی نیز به چاپ رسید. وی در رابطه با وضعیت فعالیت شركت بورس از دریافت اولین حوزه فعالیت در این هفته خبر داد و گفت: ظرف هفته جاری قسمت پذیرش از سازمان بورس واوراق بهادار به شركت سهامی بورس واگذار می شود.رحمانی در پاسخ به این سئوال فارس كه راه اندازی شركت بورس در چه مرحله ای قرار دارد اظهار داشت: هم اكنون به طور همزمان نسبت به مكان مورد نیاز و استخدام نیرو ها اقداماتی در حال انجام است.

وی افزود: چند ساختمان در مناطقی چون ونك و میرداماد مورد بررسی است كه به زودی درباره محل استقرار شركت بورس تصمیم گیری خواهد شد. رحمانی در خاتمه گفت: امید است با ثبت شركت سهامی بورس و دریافت دیگر حوزه ها ، بخش عملیات بازار سرمایه به نحو صحیحی فعالیت خود را آغاز كند.